Liên hệ

ashui.com

  • Thường trực Ban Tổ chức:  09-8888-7890
  • Email:    awards@ashui.com
  • Địa chỉ:  Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam
    Tầng 6, Cung Trí thức Thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

 

timeuniversal

  • Liên hệ hợp tác – tài trợ:
    Mr. Phạm Minh Toàn / 0977-011-116 / toanpm@timevn.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button