Tổ chức – Tài trợ

ashui.comĐơn vị chủ trì:

ASHUI.COM

 

vupdaĐơn vị bảo trợ: 

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VUPDA)

 

timeuniversalĐơn vị tổ chức:

TIME UNIVERSAL COMMUNICATIONS

 

 

 

________

[ Liên hệ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button