Kết quả

AshuiAwards2015img

  • Số phiếu online: 21.660
  • Số phiếu hợp lệ: 15.402

AshuiAwards2015ketqua

CÁCH TÍNH KẾT QUẢ

  • Kết quả cuối cùng được tính theo 50% kết quả bình chọn cộng đồng và 50% kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
  • Kết quả bình chọn cộng đồng là tỷ lệ phần trăm theo số lượng phiếu trực tuyến.
  • Kết quả của Hội đồng tuyển chọn là tỷ lệ phần trăm theo số phiếu của các thành viên hội đồng.

 

TRAO GIẢI

  • Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trang trọng vào hồi 15h chiều ngày 14/1/2016 (thứ Năm) tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera – 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

AshuiAwards2015traogiai

Share Button