Ashui.com tròn 11 tuổi

Ashui.com tròn 11 tuổi

Các thành viên, những người bạn đồng hành gặp nhau kỷ niệm tròn 11 năm Ashui.com xuất hiện trên internet (19/9/2000 - 19/9/2011). Ảnh: Ha Leviet/iPhone

Share