Mời các bạn quan tâm và mong muốn cộng tác dự án Hanoi:PublicCity [ http://hanoi.org.vn/publiccity ] (đăng ký bằng phản hồi tại đây, kèm số mobile, email) đến gặp mặt tại cafe Align số 10A Khúc Hạo – Hà Nội, vào lúc 14h thứ Hai 20/9/2010.

Share