Home / FAQ

Làm thế nào để tham gia cuộc thi?

Đầu tiên, hãy chụp ảnh không gian mà bạn mong muốn chuyển đổi. Bạn không cần quan tâm đến việc dùng loại máy ảnh nào, có thể là điện thoại di động, máy ảnh số, máy quay phim hay máy ảnh cơ. Mỗi bức ảnh cần đi kèm với một lời chú giải ngắn gọn về lý do và ý tưởng chuyển đổi không gian đó.

Tiêu chí cho các ý tưởng dự thi là gì?

1. Ảnh không được chỉnh sửa.
2. Ảnh và ý tưởng chuyển đổi không được quá phản cảm với văn hoá Việt Nam
3. Các không gian được chụp phải là không gian công cộng, không phải là không gian riêng.

Có thể gửi bao nhiêu ý tưởng?

Số lượng không hạn chế.

Có thể thấy các ý tưởng trên trang web ngay sau khi gửi không?

Không, nhân viên của chúng tôi sẽ giám sát và chọn lọc để tránh những ý tưởng mang tính phản cảm. Nếu các ý tưởng của bạn phù hợp với tiêu chí cuộc thi, chúng sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Nên làm gì với bức ảnh và ý tưởng mà mình thích?

Bạn có thể bình chọn cho bức ảnh và ý tưởng mà bạn yêu thích. Đó có thể là bức ảnh của chính bạn hoặc của người khác. Tuy vậy mỗi người không được bình chọn quá 1 lần đối với một bức ảnh. Bạn có thể bình chọn cho nhiều bức ảnh khác nhau (Quy định này nhằm tránh tình trạng bình chọn thiếu khách quan). Bạn cũng có thể bình luận về những bức ảnh và ý tưởng này.

Kết quả sau khi bình chọn như thế nào?

Các ý tưởng được bình chọn nhiều nhất trong mỗi tuần sẽ được trưng bày trên trang chủ của www.thethaovanhoa.vn/danhthuckhonggian

Đến tháng 2 năm 2009, chúng tôi sẽ tập hợp tất cả các phiếu bình chọn. 03 ý tưởng được bình chọn nhiều nhất trên trang web của báo Thể thao Văn hoá www.thethaovanhoa.vn/danhthuckhonggian, cùng các ý tưởng do Ban giám khảo là các nhà chuyên môn tuyển chọn sẽ được chọn vào vòng chung kết.

Giải thưởng trị giá VND 20.000.000 sẽ được trao cho ý tưởng chuyển đổi sáng tạo và có khả thi nhất. Ngoài ra còn 4 giải Nhì và 1 giải do cộng đồng bình chọn trị giá tương đương nhau: 5.000.000đ.

Các bức ảnh sẽ được đánh giá như thế nào?

Một hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các bức ảnh dựa trên nội dung và lý do chọn không gian đó. Tính khả thi của việc chuyển đổi không gian đó sẽ được xem xét đầu tiên, ý tưởng nghệ thuật sẽ là tiêu chí thứ hai.

Bạn phải làm gì nếu được chọn?

Người đề xuất ý tưởng phải đảm bảo rằng họ có thể trở lại địa điểm đó và chụp lại ảnh của quá trình chuyển đối (nếu thực thi được).