Home / Dư luận / Người đại biểu nhân dân Online 09/12/2008

Hãy để nghệ thuật biến đổi thành phố của bạn. Tham gia cuộc thi Đánh thức không gian do Hội đồng Anh và báo Thể thao Văn hóa đồng tổ chức, bạn có thể đưa ra ý tưởng chuyển đổi cho những con phố, những công viên và các không gian công cộng trong thành phố nơi bạn thấy cần được cải thiện hoặc chuyển đổi. Không gian đó có thể được chuyển đổi về mặt kiến trúc hoặc cũng có thể là một tác phẩm thị giác, là một sắp đặt ánh sáng, một buổi biểu diễn, tác phẩm điêu khắc, tác phẩm âm nhạc, múa… được sáng tác cho một không gian cụ thể. Ảnh cùng lời giải thích lý do và đưa ra ý tưởng sáng tạo để biến đổi, gửi tới địa chỉ: dtkg@thethaovanhoa.vn hoặc changing@britishcouncil.org, đến hết ngày 22.2.2009.

[ Link ]

Viết phản hồi