Home / Tin từ Ban tổ chức / Thông báo về việc sơ kết bài dự thi

Thân gửi các bạn dự thi “Đánh thức không gian”,

Sau một thời gian xem xét các ý tưởng, Ban giám khảo bao gồm Báo Thể thao văn hóa, Hội đồng Anh, các kiến trúc sư, nghệ sỹ đã có vòng sơ loại nhằm lọc ra những ý tưởng đạt tiêu chí của cuộc thi.

Sau khi thống nhất, chúng tôi đã chọn ra 71 tác phẩm (trong số gần 300 bài dự thi) lọt vào vòng chung kết. Thông tin về các tác phẩm này tạm thời chưa công bố mà đợi Ban giám khảo thảo luận, thống nhất trước khi chấm điểm và xem xét khả năng ứng dụng vào thực tế.

Nguyên tắc của vòng sơ loại được thống nhất như sau:

- Có khả năng áp dụng vào thực tế
- Phải mang tính nghệ thuật
- Các tác phẩm chỉ có mang tính chất kỹ thuật đơn thuần không được chấp nhận
- Dự án quá lớn, có tầm ảnh hưởng rộng cũng không phù hợp với cuộc thi này
- Không có địa điểm thay đổi cụ thể

Tuy nhiên, với các tác phẩm có tính nghệ thuật cao, dễ dàng ứng dụng vào thực tế nhưng có 1 trong những sai sót kể trên vẫn có thể được Ban tổ chức cử người tư vấn để thực hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian tới và sẽ công bố kết quả chính thức trong trung tuần tháng 3 này. Mong các bạn tiếp tục theo dõi.

Trân trọng,

Viết phản hồi