$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Đang xem từ 9021 tới 9040
Ashui.com/Forum ashui
19/11/2019, 03:18  
27069 bài viết trong 10623 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
  Trang chủ Lịch sự kiện   Thành viên   Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
    Xem tất cả các thành viên   Tìm kiếm thành viên  
Trang: 1 ... 450 451 [452] 453 454 ... 2610 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trạng thái Tên đăng nhập E-mail Trang chủ Số ICQ Địa chỉ AIM Nick Yahoo Đ/c MSN Cấp bậc Ngày tham gia Bài
Gián tuyến czceosxl acai berries 507324186 lxwkmqnm lvevgyfm Ashui-I 2010-09-21 0
Gián tuyến CZHugh Acomplia Rimonabant Without Prescription 188272425 Ashui-I 2011-04-06 0
Gián tuyến czirovymnc Online Marketing 184078708 Ashui-I 2011-06-19 0
Gián tuyến czjhprgo kkolywzr ahcmurr Ashui-I 2011-01-15 0
Gián tuyến czkpdmftud stomach acid symptoms 323133371 Ashui-I 2011-08-29 0
Gián tuyến czmvlnmr miklmjjk pitsjmz Ashui-I 2011-01-19 0
Gián tuyến czmwnvge dating 587735838 tlbahmsy gphjofpe Ashui-I 2010-11-04 0
Gián tuyến czpgzjze kgdasrxr mvtqjnr Ashui-I 2011-01-23 0
Gián tuyến czpodjzz settlement loans 532106489 gfvstkpr ysfyvdsi Ashui-I 2010-09-13 0
Gián tuyến Czpywoncs 98477388 Ashui-I 2010-05-16 0
Gián tuyến czqrdrzlbh Income Entourage Review 501641615 Ashui-I 2011-05-31 0
Gián tuyến czthqhdxae usb3.0 festplatte extern 434670977 Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến czvippie9 Ashui-I 2011-06-09 0
Gián tuyến czzhhmpl Ashui-I 2010-12-26 0
Gián tuyến Dương Thái Sơn_07KT3 B E-mail SAMSUNG MUSIC EDITION LiveLOUD SGH - F330 1682079123 thajs0n_07kt3b thajs0n_ng0cxx_l0v3 thajs0n_07kt3b@yahoo.com Ashui-I 2008-11-18 8
Gián tuyến Dự toán CT E-mail Ashui-I 2014-07-17 5
Gián tuyến D-Zine E-mail D-Zine Ashui-I 2011-08-29 0
Gián tuyến D.A.I Ashui-I 2008-11-25 0
Gián tuyến D.geria 255878435 Ashui-I 2009-09-11 0
Gián tuyến D.hussy052 E-mail Ashui-I 2011-08-21 0
Trang: 1 ... 450 451 [452] 453 454 ... 2610
Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC