$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Đang xem từ 28761 tới 28780
Ashui.com/Forum ashui
17/11/2019, 20:33  
27066 bài viết trong 10620 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
  Trang chủ Lịch sự kiện   Thành viên   Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
    Xem tất cả các thành viên   Tìm kiếm thành viên  
Trang: 1 ... 1437 1438 [1439] 1440 1441 ... 2610 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trạng thái Tên đăng nhập E-mail Trang chủ Số ICQ Địa chỉ AIM Nick Yahoo Đ/c MSN Cấp bậc Ngày tham gia Bài
Gián tuyến L.E.D E-mail Ashui-I 2008-11-04 0
Gián tuyến l.i.n.k.i.n E-mail Ashui-I 2009-06-07 0
Gián tuyến L.T.M E-mail Ashui-I 2009-12-19 13
Gián tuyến l1 hotel corralejo 575486968 Ashui-I 2010-11-03 0
Gián tuyến l1955 spill kit Ashui-I 2010-09-03 0
Gián tuyến l1962 payday loan lenders online Ashui-I 2010-08-30 0
Gián tuyến l1vrgaba5 Ashui-I 2011-09-07 0
Gián tuyến L2Millsh E-mail Ashui-I 2011-05-10 0
Gián tuyến l2qraaba3 Ashui-I 2011-08-30 0
Gián tuyến l3crwaba2 Ashui-I 2011-09-25 0
Gián tuyến l4 Ashui-I 2010-11-12 0
Gián tuyến l4xrlaba8 Ashui-I 2011-08-20 0
Gián tuyến l5 Ashui-I 2010-11-08 0
Gián tuyến l6 Ashui-I 2010-11-08 0
Gián tuyến l7 boat signs 562733408 Ashui-I 2010-11-03 0
Gián tuyến l9 Ashui-I 2010-11-10 0
Gián tuyến la Ashui-I 2007-09-21 0
Gián tuyến laATTY E-mail personal injury atty in la Ashui-I 2011-01-26 0
Gián tuyến labelgillespi8c E-mail italy vacation beach Ashui-I 2011-08-02 0
Gián tuyến labeSaupleday Ashui-I 2011-02-25 0
Trang: 1 ... 1437 1438 [1439] 1440 1441 ... 2610
Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC