$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Đang xem từ 31541 tới 31560
Ashui.com/Forum ashui
15/11/2019, 20:52  
27039 bài viết trong 10593 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
  Trang chủ Lịch sự kiện   Thành viên   Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
    Xem tất cả các thành viên   Tìm kiếm thành viên  
Trang: 1 ... 1576 1577 [1578] 1579 1580 ... 2610 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trạng thái Tên đăng nhập E-mail Trang chủ Số ICQ Địa chỉ AIM Nick Yahoo Đ/c MSN Cấp bậc Ngày tham gia Bài
Gián tuyến lztzvfo filtri lasix 7822 Ashui-I 2011-07-02 0
Gián tuyến lzwdrcos acai berries 544800509 ksefwppz nlbohvjm Ashui-I 2010-09-21 0
Gián tuyến lzwyxrsj ogsirleg dfegzvz Ashui-I 2011-01-17 0
Gián tuyến l_scootter Ashui-I 2009-02-15 1
Gián tuyến M.bevan051 E-mail tijden M.bevan051@yahoo.com Ashui-I 2011-08-11 0
Gián tuyến m.clarck786 E-mail andy bolton workout m.clarck786@yahoo.com Ashui-I 2011-07-26 0
Gián tuyến M.morkel099 E-mail tijden m.morkel099@yahool.com Ashui-I 2011-08-08 0
Gián tuyến M.n.A Ashui-I 2007-09-22 2
Gián tuyến m.panda073 E-mail Ashui-I 2011-08-17 0
Gián tuyến M.thelan011 E-mail College Date M.thelan011@yahoo.com Ashui-I 2011-09-26 0
Gián tuyến m0 Ashui-I 2010-11-07 0
Gián tuyến m05q2hau Ashui-I 2010-01-08 0
Gián tuyến m1 site 523372050 Ashui-I 2010-11-01 0
Gián tuyến M1ch3R0s3 E-mail Ashui-I 2011-04-25 0
Gián tuyến m2 Ashui-I 2010-11-07 0
Gián tuyến M2aoe1 Ashui-I 2010-11-29 0
Gián tuyến m2mcoast07 E-mail Ashui-I 2011-04-26 0
Gián tuyến m3 personalized golf gifts 586097658 Ashui-I 2010-11-04 0
Gián tuyến m4 removing blackheads 526261166 Ashui-I 2010-11-04 0
Gián tuyến m4t30b4k3r E-mail Ashui-I 2011-03-21 0
Trang: 1 ... 1576 1577 [1578] 1579 1580 ... 2610
Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC