$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Đang xem từ 1 tới 20
Ashui.com/Forum ashui
20/11/2019, 15:05  
27073 bài viết trong 10627 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
  Trang chủ Lịch sự kiện   Thành viên   Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
    Xem tất cả các thành viên   Tìm kiếm thành viên  
Trang: [1] 2 3 ... 2610 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trạng thái Tên đăng nhập E-mail Trang chủ Số ICQ Địa chỉ AIM Nick Yahoo Đ/c MSN Cấp bậc Ngày tham gia Bài
Gián tuyến kinoallnude aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #file_links[d:\h #file_links[d:\hfs\links.txt,1] Ashui-I 2009-10-06 0
Gián tuyến gazebkits hot tub gazebo 7884898 - - Ashui-I 2011-08-25 0
Gián tuyến howtosellzz managed services platform 1150975 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến applebasketz things to do lancaster . 9323593 - - Ashui-I 2011-08-23 0
Gián tuyến buildloghmx log cabin 6658741 - - Ashui-I 2011-01-10 0
Gián tuyến mailinglistz new movers list 8525524 - - Ashui-I 2011-08-25 0
Gián tuyến saleforyouz homes for sale lancaster pa 9772181 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến PayotRoda E-mail http://edekpallets.com 371411577 - - Ashui-I 2011-02-27 0
Gián tuyến repairlaxz computer service orange county 2609199 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến cowbellxz sabian cymbals 7010342 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến capablexz pennsylvania electric suppliers 3887795 - - Ashui-I 2011-08-23 0
Gián tuyến kenuourburtub E-mail http://edekpallets.com/specifications/ 371411577 - - Ashui-I 2011-02-28 0
Gián tuyến Kengnama E-mail http://giaiphapseo.com/dang-ky-domain.html 263735226 - - Ashui-I 2011-05-01 0
Gián tuyến MarthaArt Fairy Halloween costumes - - Ashui-I 2010-08-27 0
Gián tuyến instgarage E-mail http://www.horizonstructures.com/double-wide-garages.asp 2072839 - - Ashui-I 2011-02-18 0
Gián tuyến showerxz heritage lace curtains 7657608 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến SydneySmith My YouTube channel - - Ashui-I 2010-08-30 0
Gián tuyến patiogardenz garden gazebos 1308177 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến pethouses dog houses for large dogs 186281 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Gián tuyến ticketszz phoenix race tickets 5076830 - - Ashui-I 2011-08-24 0
Trang: [1] 2 3 ... 2610
Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC