Ashui.com/Forum

KẾT NỐI => Tổ chức nghề nghiệp => : admin 04/01/2008, 21:36: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 04/01/2008, 21:36
Hà Nội, TP.HCM một thời từng có Kiến trúc sư trưởng nhưng sau đổi thành Sở Qui hoạch - Kiến trúc. Nửa thập kỷ trôi qua, giờ đây vấn đề cần có Kiến trúc sư trưởng cho một số đô thị lớn lại được đặt ra... 

Bộ Xây dựng vừa dự thảo Đề án "Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố" và sắp tọa đàm lấy ư kiến vào thời gian tới. Dự thảo này phân tích sự cần thiết của mô h́nh Kiến trúc sư (KTS) trưởng, đánh giá các mô h́nh đă thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM trong quá khứ và đề xuất mô h́nh KTS trưởng TP thuộc cơ cấu bộ máy nhà nước áp dụng cho các đô thị từ loại 3 trở lên và một số đô thị đặc thù.

Đô thị hóa không đồng đều với kiến trúc cũ, mới đan xen, hỗn độn...
đang chờ đợi bàn tay KTS trưởng!

(http://ashui.com/images/stories/2008/01/04/10.jpg)

KTS trưởng không thể là bộ máy quản lư nhà nước!

Theo Bộ XD, trước đây, mô h́nh KTS trưởng áp dụng thí điểm tại HN và TP.HCM vào thập niên 90 đă bị "hành chính hóa", hoạt động như một cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực qui hoạch - kiến trúc với rất nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên một b́nh diện rộng. Cá nhân KTS trưởng th́ làm việc như một công chức, tham gia từ cấp phép xây dựng, phá dỡ; thỏa thuận địa điểm xây dựng đến thỏa thuận kiến trúc - qui hoạch... khiến không c̣n thời gian làm tốt chức năng chính là tham mưu.

Mặt khác, KTS trưởng TP trước đây vừa là người thực hiện đồ án qui hoạch, lại vừa có chức năng điều chỉnh qui hoạch - tựa như "vừa đá bóng vừa thổi c̣i" - dễ phát sinh bất cập.

Hơn nữa, dù được bổ nhiệm bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, vai tṛ được đề cao nhưng thực tế lại chưa tương thích với cơ cấu tổ chức cán bộ trong hệ thống hành chính của UBND TP khi đó - nên đôi lúc xuất hiện bất đồng trong giải quyết công việc giữa KTS trưởng và một số cơ quan trong chính quyền đô thị.

Thế nên, sau một thời gian áp dụng, mô h́nh KTS trưởng ở Hà Nội và TP.HCM (kể trên) đă được chuyển đổi thành Sở Qui hoạch - Kiến trúc. Vậy là từ đó đến nay, nhiệm vụ quản lư qui hoạch - kiến trúc đô thị do các Sở Qui hoạch - Kiến trúc (ở HN và TP.HCM) và các Sở Xây dựng (ở những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đảm nhận. Trong khi đó, các Sở  này lại có nhiệm vụ nặng về quản lư nhà nước - c̣n chức năng tư vấn, tham mưu thường nhật rất hạn chế, kém kịp thời.

Đă vậy, có Giám đốc Sở Qui hoạch - Kiến trúc TP lại không phải là kiến trúc sư (tức chưa được đào tạo đầy đủ, bài bản về lĩnh vực này), tất yếu dẫn đến hệ lụy là chất lượng qui hoạch - kiến trúc địa phương đó bị ảnh hưởng. Trong khi người đứng đầu chính quyền lại không phải ai cũng đủ thông tin và kiến thức cần thiết về lĩnh vực qui hoạch - kiến trúc để thực hiện trách nhiệm quản lư xây dựng đô thị.

Với tốc độ cùng qui mô phát triển đô thị mạnh mẽ, nhanh chóng như hiện nay - Chủ tịch TP, người đứng đầu chính quyền càng cần tư vấn, tham mưu sâu về chuyên môn trong lĩnh vực qui hoạch - kiến trúc. Nhu cầu về một mô h́nh KTS trưởng thực thụ, có thể giúp chính quyền đô thị chỉ đạo xây dựng, phát triển kiến trúc - qui hoạch lại bức bách đặt ra.

KTS trưởng hoạt động độc lập về chuyên môn!

Căn cứ t́nh h́nh thực tế, qua tổng hợp ư kiến bước đầu của một số chuyên gia, Bộ XD dự kiến đề xuất mô h́nh KTS trưởng TP theo hướng "là chuyên gia về lĩnh vực qui hoạch, kiến trúc; là đầu mối tập hợp các nhà chuyên môn về qui hoạch, kiến trúc; thực hiện nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn và đề xuất các định hướng phát triển về kiến trúc - qui hoạch cho chính quyền".

Kiến trúc sư trưởng tương lai sẽ không đi cấp từng cái
giấy phép xây dựng hay phá dỡ như trước kia?
(Chỉ mang tính minh họa - Ảnh: H.H)

(http://ashui.com/images/stories/2008/01/04/11.jpg)

Theo đó, KTS trưởng TP sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể về không gian qui hoạch - kiến trúc cho các khu vực, các trục đường bộ, các quần thể công tŕnh kiến trúc... Trên cơ sở đó, TP sẽ ra các quyết định trong chỉ đạo xây dựng, triển khai các phương án cải tạo, đầu tư xây dựng mới...

KTS trưởng cũng sẽ là người đề xuất với chính quyền đô thị triển khai qui hoạch chi tiết ở các khu vực và giúp chính quyền đô thị lập nhiệm vụ qui hoạch, lựa chọn tư vấn; đề xuất với chính quyền đô thị điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội mỗi giai đoạn; phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định các công tŕnh kiến trúc - qui hoạch trên địa bàn TP; phối hợp với Sở XD và hội nghề nghiệp xây dựng qui chế quản lư kiến trúc đô thị...

Là chức danh cá nhân, KTS trưởng TP có quyền hoạt động tư vấn cho lănh đạo TP về chuyên môn một cách độc lập. Đồng thời, KTS trưởng cũng là Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Qui hoạch TP, chủ tŕ các cuộc họp thẩm định đồ án qui hoạch xây dựng đô thị, các dự án đầu tư xây dựng công tŕnh; là uỷ viên hội đồng tuyển chọn trong các cuộc thi tuyển phương án kiến trúc tại địa phương và đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa vào sử dụng các công tŕnh quan trọng tại đô thị; là người phát ngôn của Chủ tịch UBND TP về những vấn đề liên quan đến kiến trúc - qui hoạch trước công luận...

Cá nhân được chọn là KTS trưởng tối thiểu phải tốt nghiệp ĐH về chuyên ngành kiến trúc hoặc qui hoạch trường trong nước hoặc nước ngoài; có thời gian hành nghề kiến trúc không dưới 10 năm và không mắc sai phạm; có năng lực chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, đạt được những thành tích trong thiết kế kiến trúc - qui hoạch; đă qua đào tạo về quản lư xây dựng và được Hội KTS, Hội Qui hoạch phát triển đô thị giới thiệu...

Dự kiến, việc áp dụng mô h́nh KTS trưởng TP này sẽ được triển khai đồng thời với mô h́nh chính quyền đô thị áp dụng sau năm 2010.

http://ashui.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2133&Itemid=32

(http://ashui.com/images/forum/forum_1065.gif)


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: KienLam 04/01/2008, 21:57
Vấn đề cốt lơi trong việc quản lư kiến trúc đô thị phải xuất phát từ vấn đề quản lư đất đai. Nếu cứ áp dụng mô h́nh quản lư đất đai như hiện nay th́ đô thị Vn đời này sang đời khác cũng thế mà thôi.


: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng TP: "định nghĩa" khó
: admin 16/01/2008, 10:18
Đề án mô h́nh kiến trúc sư trưởng TP (KTST) theo dự thảo do Bộ Xây dựng đang hoàn thiện, lấy ư kiến, đă có được nhiều ư kiến đồng t́nh về sự cần thiết của KTST đối với công tác quản lư đô thị trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, KTST ở một vị trí mà trách nhiệm cá nhân rất lớn, ảnh hưởng cũng không nhỏ th́ mô h́nh, chức năng, nhiệm vụ như thế nào là vấn đề c̣n nhiều bàn căi.

Nhận diện

Theo đề án, KTST là người tư vấn tham mưu cho chính quyền đô thị về chuyên môn trong việc chỉ đạo xây dựng, quản lư quy hoạch (QH), kiến trúc (KT) đô thị, bảo đảm mỹ quan KT, cảnh quan, môi trường và tạo dựng bộ mặt đô thị hài hoà, có bản sắc. KTST hoạt động độc lập về chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch UBND TP. Nhiệm vụ của KTST là nghiên cứu đề xuất định hướng phát triển về QH, KT của đô thị, đề xuất giải pháp về không gian cho một số khu vực, trục đường phố, trên cơ sở đó, TP có các quyết định trong việc chỉ đạo xây dựng, triển khai các phương án cải tạo, đầu tư xây dựng mới. KTST đồng thời c̣n có các nhiệm vụ khác như đề xuất với chính quyền đô thị triển khai QH chi tiết các khu vực và giúp chính quyền đô thị lập nhiệm vụ QH và lựa chọn tư vấn; đề xuất với chính quyền đô thị điều chỉnh QH cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xă hội tại mỗi giai đoạn; phối hợp với các sở chức năng thẩm định các công tŕnh KTQH trên địa bàn và xây dựng quy chế quản lư KT đô thị.

Về quyền hạn, theo đề án, KTST có 5 quyền hạn, trong đó có quyền hạn là người phát ngôn của Chủ tịch UBND TP về những vấn đề có liên quan đến KT, QH xây dựng trước công luận; được phép yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp tài liệu thông tin liên quan đến lĩnh vực QH - KT, xây dựng đô thị.

Biên chế KTST được tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, không quá 5 người (bao gồm cả bộ phận giúp việc) đối với đô thị loại II và III, không quá 10 người đối với đô thị loại I và đặc biệt… KTST trực thuộc UBND TP. Tiêu chí để lựa chọn KTST là tốt nghiệp đại học chuyên ngành KT hoặc QH, có thời gian hành nghề KT không dưới 10 năm; có năng lực chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, đă đạt được những thành tích trong thiết kế KT, QH; có kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lư xây dựng đô thị và am hiểu về pháp luật…

Quyền nhiều, năng lực đến đâu?

Góp ư cho đề án, cả ông Tô Anh Tuấn, Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội và ông Nguyễn Trọng Hoà, Giám đốc Sở QH - KT Tp HCM cùng cho rằng, KTST được giao quá nhiều nhiệm vụ. Các nhiệm vụ này hiện nay do Sở QHKT hoặc Sở Xây dựng với quân số cả trăm người làm c̣n không xuể, nói ǵ đến ông KTST TP với bộ phận giúp việc. Quyền hạn của KTS cũng quá nhiều, quá lớn, không thể thực thi hiệu quả.

GS.TS Nguyễn Mạnh Kiểm, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam th́ đề nghị, cần làm rơ mối quan hệ giữa KTST và với các sở ban ngành như Sở KT - QH. Tổ nghiên cứu đề án phải làm việc với Bộ Nội vụ để làm rơ hơn chức năng, vị trí, các chế độ của KTST. Theo ông Kiểm, KTST là chức danh cá nhân. Giúp việc cho cá nhân này có một số người. KTST không phải là một cơ quan nằm trong bộ máy hành chính nhà nước.

Trong khi GS Kiểm lo ngại việc t́m kiếm KTST đạt chuẩn như dự thảo đề án e quá khó th́ PGS Nguyễn Thúc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam quả quyết: Thời gian làm nghề trước đó của KTST phải từ 15 năm trở lên thay v́ 10 năm như dự thảo và phải trực tiếp liên quan đến công việc mà KTST đảm nhiệm. Tuy nhiên, tính đến phương án “lùi một bước”, ông Hoàng nói thêm: “Nếu t́m không được KTST đạt chuẩn th́ phải có đặc cách, châm chước”. Về chức năng của KTST, ông Hoàng cho rằng, bên cạnh chức năng tham mưu, cố vấn cho Chủ tịch UBND TP về những vấn đề mà chủ tịch phải ra quyết định trong lĩnh vực quản kư KTQH cần bổ sung cho KTST chức năng tư vấn phản biện.

Ông Nguyễn Thúc Hoàng cho rằng, KTST là tư vấn nên Chủ tịch TP có thể nghe hoặc không nghe. Như vậy, vai tṛ của KTST không hiệu quả nên chăng cần có cơ sở pháp lư cho vị trí của KTST (?). Cần cân nhắc xem KTST có thuộc hay không thuộc văn pḥng UBND TP. Không nên bổ nhiệm KTST vĩnh viễn mà có nhiệm kỳ. Nếu có năng lực, uy tín th́ khuyến khích bổ nhiệm tiếp nhiệm kỳ sau để kế thừa các công việc. Nếu KTST do Chủ tịch TP bổ nhiệm th́ có khả năng KTST sẽ không dám đưa ra ư kiến tư vấn phản biện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân khẳng định KTST là cần thiết. Muốn đô thị phát triển có bản sắc và bản sắc ấy được ǵn giữ và phát huy thành văn hoá đô thị th́ phải có đầu mối quản lư. Đầu mối đó chính là KTST TP tư vấn, tham mưu cho lănh đạo đô thị. Bộ trưởng đề nghị tổ nghiên cứu tiếp thu các ư kiến đóng góp, hoàn thiện đề án trước khi tŕnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề án phải làm rơ mô h́nh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của KTST. Dự kiến Bộ Xây dựng sẽ tổ chức hội thảo quy mô quốc gia để lấy kiến đóng góp cho đề án.

http://ashui.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2239&Itemid=30


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 18/01/2008, 15:36
Tránh “vết xe đổ”…

Để xác định mô h́nh Kiến trúc sư trưởng TP (KTST), Bộ Xây dựng cũng đă có những nh́n nhận, đánh giá về mô h́nh KTST đă từng được áp dụng tại Hà Nội và TP HCM vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Qua đó, đề án của Bộ đă xác định nguyên tắc cho mô h́nh KTST mới - không phải là bộ máy thực hiện công việc hành chính.

Cùng với công cuộc cải cách và mở cửa, Việt Nam có những thay đổi cơ bản. Những nguyên tắc xây dựng đô thị truyền thống bị đảo lộn (trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, Nhà nước giữ vai tṛ chủ đạo trong mọi hoạt động xây dựng), trật tự KT bị phá vỡ, việc quản lư xây dựng đô thị trở nên khó khăn, phức tạp. Học tập kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, các nhà quản lư xây dựng đô thị đă nghiên cứu đề xuất h́nh thức quản lư KTST TP. Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đă quyết định triển khai thí điểm mô h́nh KTST ở Hà Nội và TP.HCM với chức năng: KTST là đầu mối sử dụng đất bao gồm giới thiệu địa điểm, thẩm định và giao đất…; là đầu mối quản lư xây dựng bao gồm thoả thuận KTQH, cấp phép xây dựng…; là đầu mối quản lư QH xây dựng gồm lập, thẩm định và điều chỉnh QH…

Không thể phủ nhận những kết quả đạt được của mô h́nh KTST, tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Sau một thời gian hoạt động, mô h́nh KTST đă bị hành chính hoá, hoạt động như một cơ quan hành chính nhà nước. Thực chất, Văn pḥng KTST trở thành cơ quan hành chính sự nghiệp về KT, QH với rất nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Chức năng tham mưu về chuyên môn của KTST không c̣n là nhiệm vụ chủ yếu mà chỉ c̣n ở một chừng mực nhất định. Cá nhân KTST làm việc như một công chức (thể hiện qua việc cấp phép xây dựng, thoả thuận địa điểm xây dựng, thoả thuận KTQH…), không c̣n nhiều thời gian để thực hiện chức năng chính là tham mưu.

KTST là người thực hiện đồ án QH nhưng lại có chức năng điều chỉnh QH làm phát sinh nhiều bất cập. KTST được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhằm đề cao vai tṛ và được hưởng ngạch lương tương đương với phó chủ tịch UBND TP nhưng chức danh này lại chưa tương thích cơ cấu tổ chức cán bộ trong hệ thống hành chính của UBND TP vào thời điểm đó. V́ vậy, đôi lúc xuất hiện sự thiếu đồng thuận trong việc giải quyết công việc giữa KTST và một số cơ quan trong chính quyền đô thị.

Do có những bất cập, Thủ tướng Chính phủ đă quyết định dừng thí điểm áp dụng mô h́nh KTST và chuyển đổi một số chức năng của Văn pḥng KTST về Sở QH - KT được thành lập sau đó và Sở Xây dựng. Đến nay, trên cả nước cũng chỉ có hai TP lớn có Sở QH - KT bên cạnh Sở Xây dựng và hoạt động đúng vớichức năng của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đề án của Bộ Xây dựng, có hai mô h́nh. Mô h́nh thứ nhất, KTST là chuyên gia tư vấn đề KT, QH, là đầu mối tập hợp các nhà chuyên môn, tư vấn tham mưu cho chính quyền đô thị trong việc chỉ đạo xây dựng và phát triển QHKT và là Chủ tịch Hội đồng KT - QH TP. Ưu điểm của mô h́nh này là KTST với sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn, hội đồng KTQH sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tư vấn về chuyên môn và đề xuất các định hướng phát triển về KTQH cho chính quyền đô thị. Mô h́nh thứ hai, KTST là người đứng đầu cơ quan quản lư KT - QH, xây dựng đô thị. Nhược điểm của mô h́nh này là người đứng đầu cơ quan quản lư KT - QH sẽ phải giải quyết nhiều công việc hành chính, không có nhiều thời gian nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ tham mưu về chuyên môn cho chính quyền đô thị. Do vậy, đề án đi sâu vào nghiên cứu đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KTST theo mô h́nh thứ nhất với nguyên tắc KTST không phải là bộ máy thực hiện công việc hành chính.

(KT&ĐT)


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 21/01/2008, 13:00
Trang Kiến trúc - báo Thể thao & Văn hóa ngày 25/1 tới sẽ có chủ đề này, anh em trao đổi thêm, bày tỏ quan điểm, ư kiến  ;)


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: GooDDaD 24/01/2008, 15:04
Mô h́nh à..  8-] thử thuê "huấn luyện viên" ngoại xem thế nào nhỉ .. (bắt chước Liên đoàn Bóng đá) - một chuyên gia tài ba với lương tháng 100,000$ chắc là okie  8) 100,000$ chỉ bằng khoản lăng phí do tắc đường ở Hà Nội trong một giờ cao điểm thôi mà nhỉ  :-\ Chưa kể "ông thầy ngoại" tài ba sẽ đưa ra được những cắt giảm về bộ máy tổ chức cồng kềnh hiện nay giúp tiết kiệm được nhiều chi phí nữa... và c̣n rất nhiều tác dụng tích cực khác  8)


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Kientruc.TTVH 25/01/2008, 22:40
Trang Kiến trúc - báo Thể thao & Văn hóa ngày 25/1 tới sẽ có chủ đề này, anh em trao đổi thêm, bày tỏ quan điểm, ư kiến  ;)

Trích bài viết "47 thành phố VN sắp có nhạc trưởng" về kiến trúc!" (TT&VH cuối tuần ra ngày 25/1/2008):

(47 thành phố : các đô thị từ loại 3 trở lên trong cả nước, tính đến thời điểm này)

B́nh cũ, nhưng "rượu" phải "mới"

Kiến trúc sư trưởng (KTST) phải là b́nh cũ rượu mới so với mô h́nh thí điểm trước đây tại HN và TPHCM (đă bị băi bỏ). Với mô h́nh thí điểm trước đây, KTST và Văn pḥng của KTST có "quyền lực" rất lớn. Cụ thể chức danh KTST được bổ nhiệm bằng Quyết định của Thủ tướng, "đại diện" cho Thủ tướng giải quyết các vấn đề quy hoạch kiến trúc (QH-KT) tại thành phố đó.

"Việc thực hiện tản quyền của Thủ tướng về một chuyên ngành tại địa phương trong một thời gian dài" là không phù hợp! Mô h́nh KTST đó đă bộc lộ nhiều bất cập. Cụ thể KTST có quyền từ A-Z đối với các dự án xây dựng: vừa là người cấp đất, thỏa thuận về kiến trúc quy hoạch, vừa là người cấp phép xây dựng và thanh tra việc xây dựng... Lẽ ra KTST phải thể hiện tính chuyên môn nghề nghiệp chuyên sâu về QH-KT, thể hiện rơ tính đặc thù của vai tṛ cá nhân trong công tác tư vấn tham mưu cho chính quyền về lĩnh vực quản lư xây dựng và phát triển đô thị. Nhưng dần dần, "ông" KTST làm việc như một công chức, và Văn pḥng KTST cũng bị "hành chính hóa" hoạt động như một cơ quan hành chính của Nhà nước. Mà cũng không làm hết những chức năng được giao, cho nên có người gọi vui KTST là "Đất sư trưởng" (cấp đất là chủ yếu).

Vậy mô h́nh KTST mới sẽ như thế nào?

Căn cứ vào t́nh h́nh thực tế ở nước ta, qua ư kiến của phần đông các chuyên gia, Ban soạn thảo đề án của Bộ Xây dựng đang nghiêng về mô h́nh tư vấn: KTST là chuyên gia tư vấn về KT-QH, là đầu mối tập hợp các nhà chuyên môn, tư vấn tham mưu cho chính quyền đô thị trong việc chỉ đạo xây dựng và phát triển quy hoạch kiến trúc và là Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch Thành phố.

H́nh ảnh mới về KTST?

Biên chế KTST gọn nhẹ, linh hoạt và trực thuộc UBND TP, tổng số không quá 5 người đối với đô thị loại 2 và 3, không quá 10 người đối với đô thị loại 1 và đặc biệt.

Việc áp dụng mô h́nh KTST dự kiến được triển khai đồng thời với mô h́nh chính quyền đô thị (sau năm 2010).


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: VINAARC 26/01/2008, 16:54
Hy vọng ḿnh sẽ là 1 trong 47 Kiến trúc sư trưởng sau năm 2010.kekeke. Thật là "choáng" với ước mơ này ;D 8-]


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 02/04/2008, 08:25
Xem thêm ở đây : Ai chịu trách nhiệm về sự xấu, đẹp của Thành phố?
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2008/03/775208/


Ai chịu trách nhiệm về sự xấu, đẹp của Thành phố?
(VietnamNet)


Nếu chỉ tư vấn mà không thật sự chịu trách nhiệm th́ vai tṛ, vị thế của KTS trưởng sẽ trùng lặp với vai tṛ của Hội nghề nghiệp. Điều ǵ sẽ xảy ra nếu Chủ tịch thành phố không cần "hỏi ư kiến" KTS trưởng?

Quy hoạch Hà Nội năm 1885
[attachment=1]
Rơ ràng, các thành phố lớn nói chung, đặc biệt là thủ đô Hà Nội với những mâu thuẫn căng thẳng giữa bảo tồn và phát triển, giữa việc khẳng định vị thế chính trị - văn hóa - xă hội và phát triển kinh tế, rất cần một nhạc trưởng, một KTS trưởng để làm hoàng tử đủ tầm, đánh thức cô Lọ Lem Hà Nội. Ai cũng dễ đồng thuận với việc phải có KTS trưởng để chịu trách nhiệm về bộ mặt thành phố, nhưng lại phát sinh rất nhiều mâu thuẫn khi bàn cụ thể đến vai tṛ cũng như cơ chế cho KTS trưởng.

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc (Hà Nội), người 9 năm đồng hành cùng mô h́nh KTS trưởng (ở cương vị Vụ trưởng Vụ Quản lư Kiến trúc - Quy hoạch, Bộ Xây dựng) khẳng định "Nên rút kinh nghiệm bài học chúng tôi đă mắc phải trong 9 năm. KTS trưởng giúp việc trực tiếp cho Thị trưởng, nhưng phải phản biện và tôn trọng lẫn nhau. Thị trưởng là chính khách nên rất cần đến KTS trưởng về chuyên môn".

Nhưng theo ông Hanh, KTS trưởng lại "không thể là một nhà chuyên môn thuần túy, mà phải là một nhà phối hợp (coordinator), theo mô h́nh "hội đồng quy hoạch" của nhiều nước (Australia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia...). Hội đồng sẽ có sự tham gia của các sở, hội nghề nghiệp, những nhà chuyên môn độc lập, những nhà văn hoá học". Theo mô h́nh này, KTS Trần Trọng Hanh ví KTS trưởng như "Chủ tịch quốc hội", tổng hợp các ư kiến và đưa ra quyết định của ḿnh. Bởi, nếu chỉ một ḿnh KTS trưởng quyết định mọi thứ, giữ quá nhiều trọng trách cá nhân th́ dễ "quá tải", chưa kể khi có nhiều quyền lực th́ dễ sinh vụ lợi.

KTS Đào Ngọc Nghiêm, người đă từng trải qua cả hai vai tṛ (KTS trưởng và Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) lại khẳng định: "Không thể xác lập KTS trưởng phải là Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch. V́ hội đồng này muốn có hiệu quả phải gắn với người lănh đạo chính quyền đô thị và họ phải cân nhắc từ tham mưu của nhiều ngành, nhiều thành viên trong hội đồng để có quyết định với trách nhiệm mà Luật pháp đă khẳng định".

Phố cổ và phố mới ở Hà Nội
[attachment=2]
Vậy th́, KTS trưởng là nhà chuyên môn quy hoạch kiến trúc hay nhà phối hợp? Đứng đầu hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc hay có vai tṛ độc lập? Đă có KTS trưởng rồi, có cần Sở Quy hoạch - Kiến trúc nữa không? Chính phủ ban hành văn bản cho phép 2 thành phố lớn vẫn giữ Sở Kiến trúc - Quy hoạch đến 2010, để họ yên tâm đẩy mạnh hoạt động. Nhưng c̣n sau đó? KTS trưởng không thể vừa làm quy hoạch, vừa tư vấn cho thành phố phê duyệt quy hoạch. Và, có chồng chéo không giữa một Văn pḥng KTS trưởng và một Sở?  

Để tham mưu, tư vấn chính xác cho thành phố, văn pḥng KTS trưởng cần đủ quyền hạn để tiếp cận thông tin, làm việc với các sở ban ngành. Nhưng làm thế nào để những ư kiến chuyên môm của KTS trưởng được Chủ tịch Thành phố chấp thuận và đảm bảo nó sẽ được thực thi tại các sở, ban ngành? Rồi các thành phố lớn có cần KTS trưởng quận không? Hay một nhân sự thuộc văn pḥng KTS trưởng thành phố được giao phụ trách một quận? Chẳng ǵ th́ một quận của Hà Nội, TPHCM quy mô cũng không kém một đô thị nhỏ. Chưa kể, thành phố Hà Nội c̣n sắp mở rộng, chỉ một KTS trưởng không thể "ôm xuể" cả thành phố.

Để khắc phục nhược điểm của mô h́nh cũ, KTS trưởng thành phố sẽ do chủ tịch bổ nhiệm, trên cơ sở thống nhất với các Hội nghề nghiệp. Nhưng liệu rằng, được bổ nhiệm bởi Chủ tịch thành phố, KTS trưởng có dám hiện quyền phản biện không? Hay Chủ tịch thành phố sẽ chọn người của ḿnh là KTS trưởng để "tuy 2 mà 1"? Nếu chỉ tư vấn mà không thật sự chịu trách nhiệm th́ vai tṛ, vị thế của KTS trưởng sẽ trùng lặp với vai tṛ của Hội nghề nghiệp. Điều ǵ sẽ xảy ra nếu Chủ tịch thành phố không cần "hỏi ư kiến"? Vậy th́, chủ tịch thành phố hay KTS trưởng sẽ chịu trách nhiệm cho bộ mặt thành phố?

KTS Nguyễn Thúc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam cho rằng "Nguyên tắc th́ Chủ tịch quyết định người làm KTS trưởng, và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Từ sau 2010, Quốc hội sẽ thông qua Quy chế mới, trong đó trách nhiệm và vai tṛ của Thị trưởng (chứ không phải là Chủ tịch thành phố) chịu trách nhiệm về bộ mặt thành phố. Hy vọng với cơ chế mới, trách nhiệm khác th́ cách nh́n nhận để chọn lựa người KTS trưởng sẽ khác".

KTS Trần Trọng Hanh đưa ra yêu cầu về Thị trưởng và mối quan hệ giữa Thị trưởng và KTS trưởng c̣n cụ thể hơn: "Vua sáng th́ mới có tôi hiền. Thị trưởng phải là người không độc đoán, biết tôn trọng tính quy luật khách quan, tính khoa học. Nếu không th́ KTS trưởng có quyền "chia tay" thị trưởng".

Nghĩa là, dù đă có bài học của 9 năm thất bại th́ chức năng, quyền hạn và vai tṛ của KTS trưởng cụ thể phải như thế nào mới có hiệu quả vẫn c̣n... mông lung lắm.


KTS Nguyễn Trực Luyện:
KTS trưởng chỉ làm tư vấn th́ sẽ không có tác dụng!

Mỗi lĩnh vực của phát triển đô thị sẽ đ̣i hỏi những chuyên môn riêng, nhưng muốn thành phố vận hành hiệu quả th́ kiến trúc - quy hoạch phải có vai tṛ chủ đạo, phải "đi trước" và chi phối các lĩnh vực c̣n lại (giao thông, điện nước, nhà đất...). KTS trưởng, v́ thế, sẽ là nhạc trưởng chịu trách nhiệm về bộ mặt thành phố, và có ư kiến quyết định trong những vấn đề về phát triển đô thị.

Nếu KTS trưởng chỉ làm tư vấn cho chủ tịch thành phố (hoặc thị trưởng) th́ sẽ không có ư nghĩa, KTS trưởng  phải có trách nhiệm và quyền hành để làm tốt vai tṛ nhạc trưởng về kiến trúc - quy hoạch.

V́ hội đồng KT - QH giải quyết vấn đề KT - QH, nên phải là "công cụ" giúp cho KTS trưởng. V́ thế, KTS trưởng phải là chủ tịch hội đồng KT - QH.

Khi đó, không cần Sở QH - KT nữa, v́ nhiệm vụ quản lư hành chính nhà nước th́ đă có Sở XD, Sở Tài nguyên - môi trường đảm nhiệm. KTS trưởng sẽ quyết định tư tưởng phát triển đô thị, tổ chức việc làm quy hoạch và giám sát việc thực hiện quy hoạch.


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 02/04/2008, 08:33
Quy hoạch Hà Nội: Con thuyền... không người lái
(VietnamNet)


Trách nhiệm tập thể, quản lư chia năm xẻ bảy, Chủ tịch thành phố thiếu người tư vấn để ra những quyết định đúng đắn. Như câu chuyện mở rộng Hà Nội, c̣n đó bao trăn trở, băn khoăn không biết tỏ cùng ai?

Chưa bao giờ, chuyện quy hoạch, chuyện quản lư đô thị Hà Nội lại được bàn tán xôn xao như những ngày qua, khi thành phố sẽ mở rộng hơn gấp 3 lần: bao gồm toàn bộ tỉnh Hà tây; huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xă của huyện Lương Sơn (Ḥa B́nh). Hà nội chật chội, Hà Nội chen chúc, Hà Nội kẹt xe tắc đường v.v.. nên nhu cầu mở rộng để giăn dân là cần thiết, nhưng mở rộng đến đâu và quản lư như thế nào th́ lại là câu chuyện mang tầm chiến lược và cần được xem xét dưới góc độ khoa học. Cảm giác chung của nhiều người hiện nay là "băn khoăn", bởi quy hoạch và quản lư "Hà Nội nhỏ" c̣n chẳng xong, giờ ph́nh to như thế, biết sẽ ra sao?


Thành phố có KTS trưởng không thể... trăm hoa đua nở như thế này.
Ảnh: Lê Anh Dũng

[attachment=1]

Hà Nội hiện đang xấu đi... từng ngày, giá trị cũ bị xóa nḥa, giá trị mới vẫn c̣n vắng bóng. Không thể t́m ra người phải chịu trách nhiệm về bộ mặt thành phố nhôm nhoam, khi có quá nhiều sở ban ngành cùng "phẫu thuật" Hà Nội theo những tư duy riêng: Sở Quy hoạch - Kiến Trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông công chính, Sở Điện lực... mỗi sở chỉ có thể biết phần việc của ḿnh, chẳng sở nào bảo được sở nào, Chủ tịch UBND thành phố có muốn "phân xử" cũng chẳng biết nghe ai.

V́ thế, các KTS ủng hộ khi mô h́nh KTS trưởng thành phố được đề xuất hoạt động trở lại sau 5, 6 năm chuyển đổi thành Sở Quy hoạch - Kiến Trúc. KTS Nguyễn Luận (Hội KTS Việt Nam) khẳng định "Một thành phố nổi tiếng về đô thị, tổ chức cuộc sống, h́nh ảnh cảnh quan là do công hai người: Thị trưởng và Kiến trúc sư trưởng. Ở Lyon (Pháp), hai người này là bạn thân, họ đưa ra mô h́nh rất đẹp, nhà chỉ từ 4 - 5 tầng trở xuống. Trước đây, Napoleon đệ Tam và Kiến trúc sư Haussman cũng đă làm thay đổi diện mạo Paris".

Xuất phát từ đề xuất của Hội KTS Việt Nam, rằng cần phải có một nhạc trưởng để "khớp nối" các sở ban ngành, giúp việc cho chủ tịch thành phố về chuyên môn. Năm 1992, mô h́nh KTS trưởng được thí điểm tại Hà Nội và TPHCM, dự định sau 2 năm sẽ mở rộng ra các thành phố loại 2. Để có cơ chế đặc biệt, cao hơn các sở ban ngành, KTS trưởng thời điểm đó do chính Thủ tướng Chính phủ (Nguyên Thủ tướng Vơ Văn Kiệt) bổ nhiệm.

Tuy nhiên, mô h́nh KTS trưởng với cơ chế đặc biệt đó đă không thành công. Với cương vị Vụ trưởng Vụ quản lư Kiến trúc - Quy hoạch thời đó, đă theo đủ 9 năm, từ việc xây dựng quy chế, điều hành và giám sát hoạt động của KTS trưởng, đến khi thất bại phải chuyển đổi thành Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào năm 2002, KTS Trần Trọng Hanh (nay là Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội) đưa ra ba lư do khiến mô h́nh thất bại:

Thể chế không rơ ràng: Phân tích kỹ hơn th́ thấy, với mô h́nh này, Kiến trúc sư trưởng được bổ nhiệm bởi chính phủ, nằm ngoài hệ thống của thành phố, nhưng lại lệ thuộc thành phố từ việc sinh hoạt đến việc... trả lương nên vị thế của Kiến trúc sư trưởng đă không được xác định rơ.

Quá tải chức năng, nhiệm vụ: "v́ được kỳ vọng là nhạc trưởng nên KTS trưởng "được" chịu trách nhiệm về quá nhiều phần việc, từ quy hoạch, kiến trúc, cơ sở hạ tầng, đến cấp và thẩm định đất đai, kể cả... bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc. Dù là KTS được đào tạo bài bản nhưng hai KTS trưởng đầu tiên của Việt Nam là KTS Nguyễn Lân (Hà Nội) và KTS Lê Văn Năm (TP.HCM) cũng không thể giỏi toàn diện cả kinh tế, xă hội, văn hóa, môi trường sinh thái... Đặc biệt với những khu vực nhạy cảm như hồ Gươm, hồ Tây, sông Hồng, Hoàn Kiếm và Ba Đ́nh, rất dễ gây xáo động và bất b́nh", KTS Trần Trọng Hanh chia sẻ.

Xin nói thêm, có thời điểm, tổng biên chế của Văn pḥng KTS trưởng lên đến gần 500 người. Bộ máy cồng kềnh với quá nhiều chức năng, vừa nghiên cứu để đưa ra quy hoạch lại vừa thỏa thuận quy hoạch, vừa giới thiệu địa điểm đầu tư lại vừa thẩm định đầu tư... nghĩa là Văn pḥng Kiến trúc sư trưởng ôm đồm, chồng chéo, vừa đá bóng vừa thổi c̣i.

Thủ tục hành chính gây phiền hà: Chính sự ôm đồm, quá tải như vậy đă khiến những thủ tục phải đi qua Văn pḥng KTS trưởng bị chậm trễ. Chưa kể, quá nhiều "quyền" dễ dẫn đến những chi phí "bôi trơn" gây phiền hà.

Dù đă qua đôi lần điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, như chuyển thẩm định sử dụng đất sang Sở Địa chính từ 6/1995, hay chuyển cấp phép xây dựng sang Sở Xây dựng từ năm 2000, nhưng xem ra, chính sự chồng chéo chức năng, phân cấp quản lư không rơ ràng giữa Văn pḥng KTS trưởng với các sở thuộc địa phương đă khiến "lợi bất cập hại", dẫn đến sự thiếu hợp tác, bất b́nh của các Sở, mâu thuẫn lên đến thành phố. Chưa kể, dù do Thủ tướng bổ nhiệm, nhưng KTS trưởng không có quyền lực chính quyền với các Sở của thành phố, nên không thể quản lư, tác động, khiến vai tṛ nhạc trưởng kết nối bị vô hiệu hóa.

Sau 8 năm vận hành, chẳng chờ đến những đánh giá khoa học, rút kinh nghiệm, mô h́nh KTS trưởng lặng lẽ bị xóa sổ "không kèn không trống", trước hết ở TP.HCM, và một năm sau ở Hà Nội. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành lập, ngang hàng với Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính... Nhưng đă là một Sở th́ sẽ nặng tính hành chính, chạy theo vụ việc. Vậy là, dù trên địa bàn thủ đô c̣n thêm vài cơ quan dính đến quy hoạch - kiến trúc như Viện nghiên cứu kiến trúc, Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn, chưa kể Hội KTS, Hội quy hoạch, bộ mặt Hà Nội vẫn chỉ như "cha chung" không người khóc.

Trách nhiệm tập thể, quản lư chia năm xẻ bảy, Chủ tịch thành phố thiếu người tư vấn để ra những quyết định đúng đắn. Như câu chuyện mở rộng Hà Nội, c̣n đó bao trăn trở, băn khoăn không biết tỏ cùng ai? KTS Nguyễn Thúc Hoàng, Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam giả sử: "Nếu có KTS trưởng tư vấn cho thành phố trước khi tŕnh Chính phủ về kế hoạch mở rộng. Mở rộng là chủ trương của Đảng, nhưng cụ thể hóa phải là việc của chính quyền. KTS trưởng có vai tṛ xem những định hướng đó hợp lư hay không, đề xuất cho chủ tịch để gợi ư cho cơ quan làm quy hoạch nghiên cứu, hoặc phản biện?"

Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội không thể măi như con thuyền không người lái!


: Hồi âm: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: arcvubale 02/04/2008, 14:04
Quy hoạch Hà Nội: Con thuyền... không người lái
(VietnamNet)


Xin nói thêm, có thời điểm, tổng biên chế của Văn pḥng KTS trưởng lên đến gần 500 người. Bộ máy cồng kềnh với quá nhiều chức năng, vừa nghiên cứu để đưa ra quy hoạch lại vừa thỏa thuận quy hoạch, vừa giới thiệu địa điểm đầu tư lại vừa thẩm định đầu tư... nghĩa là Văn pḥng Kiến trúc sư trưởng ôm đồm, chồng chéo, vừa đá bóng vừa thổi c̣i.


Quy hoạch và kiến trúc Hà Nội không thể măi như con thuyền không người lái!

Hiện nay chỗ í c̣n làm cả tư vấn nữa cơ . Đá bóng mí cả thổi c̣i ăn thua mẹ ǵ


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Hoa:ninH 02/04/2008, 16:04
Bí thư Hà Nội lo Thủ đô mới "đông mà không mạnh"
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2008/04/776384/


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Hồ Huy 15/07/2008, 10:14
Đúng là không người lái, từ LÀNG NHỎ trở thành LÀNG LỚN.


: Hồi âm: Hồi âm: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: tao day 15/07/2008, 10:45
Hiện nay chỗ í c̣n làm cả tư vấn nữa cơ . Đá bóng mí cả thổi c̣i ăn thua mẹ ǵ

Ăn lương biên chế Nhà nước làm KTS trưởng Nhà nước mà không "tư vấn" th́ có mà ăn kUt à  ;D Tóm lại kiểu ǵ th́ cũng đ** thể tin chúng nó được, giác ngộ nó phải thế !  ;D

(http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n2/annhau1_197.jpg)


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 21/07/2008, 10:23
Kiến trúc sư trưởng "ngoại" - tại sao không?

Chức danh kiến trúc sư trưởng của các đô thị Việt Nam đă tồn tại 9 năm trước khi bị băi bỏ. Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị lại đề xuất tái lập khái niệm này. Những đột phá nào có thể mong đợi nếu dự thảo được thông qua? Thực ra, nội dung về kiến trúc sư trưởng trong dự thảo Luật Quy hoạch đô thị không đơn thuần là sự tái lập một chức danh cũ. Đây là sự thay đổi căn bản cho một khái niệm bị sử dụng không đúng trước đây, đồng thời mở đường cho sự đột phá trong quy hoạch đô thị. Sự thay đổi cơ bản chỉ cần thể hiện ở một ḍng: kiến trúc sư trưởng là một chức danh cá nhân để tư vấn và phản biện.

Trả lại tên gọi đúng cho chức danh kiến trúc sư

Trước đây, văn pḥng kiến trúc sư trưởng hầu như đảm nhận toàn bộ công việc hiện tại của Sở Kiến trúc – Xây dựng và một phần của Sở Địa chính. Mang danh là kiến trúc sư, nhưng văn pḥng bị ch́m ngập trong những công việc sự vụ hành chính về phê duyệt và giám sát dự án. Tất nhiên, kèm theo đó là quyền lực quyết định đến những lợi ích vô cùng lớn của nhiều doanh nghiệp và nhiều nhóm người trong cộng đồng.

Nhưng mỗi khi xây dựng hoặc cải tạo một căn nhà, có ai lại muốn một kiến trúc sư chỉ chuyên tâm lo về thủ tục giấy phép và giám sát thi công?

Hơn cả kiến trúc sư cho một căn nhà, những cư dân tâm huyết với thành phố đều muốn một thành phố phải có một nhạc trưởng để vạch ra một triết lư quy hoạch, hài ḥa các quyền lợi ngắn hạn và dài hạn, định dạng một bản sắc của thành phố cho hàng thế kỷ.

Để làm được việc đó, người nhạc trưởng phải được tách khỏi các công việc hành chính sự vụ. Nhạc trưởng cũng phải được tách biệt khỏi các nhiệm kỳ hành chính, thường là quá ngắn ngủi và lạnh lùng với sự nghiệp một đời người, càng ngắn hơn với quá tŕnh phát triển của một thành phố.

Không nhất thiết phải là một kiến trúc sư?

Liệu chức danh kiến trúc sư trưởng có nhất thiết phải là một kiến trúc sư? Robert Moses được coi là kiến trúc sư trưởng của thành phố New York (Mỹ) trong những năm đầu và giữa thế kỷ 20, thực chất không phải là một kiến trúc sư. Ông là tiến sĩ về khoa học chính trị (political science) được đào tạo qua các đại học Yale, Oxford, và Columbia.

Được coi là người đă “định dạng thành phố New York cho thế kỷ 21”. Ông cũng là Chủ tịch ủy ban Công viên và Chủ tịch Ủy ban giải tỏa nhà ổ chuột của thành phố này.

Trong thời gian làm việc, Robert Moses được rất nhiều kẻ yêu và cũng không ít người thù ghét. Một câu nói nổi tiếng của ông là “ai xây dựng được th́ xây dựng, ai không xây dựng được th́ chỉ trích”. Tuy nhiên, dấu ấn của riêng ông để lại cho thành phố New York th́ không ai có thể chối bỏ: 658 công viên lớn nhỏ, 416 dặm đường cao tốc qua thành phố, và 13 cây cầu.

Một người khác không phải là kiến trúc sư nhưng cũng để lại dấu ấn văn hóa và lịch sử cho kiến trúc của thành phố New York. Đó là nhà báo Frederick Law Olmsted của tờ New York Times, một trong hai tác giả kiến tạo nên công viên trung tâm rộng 431 nằm giữa thành phố New York đắt đỏ và chật chội. Ngày nay, công viên này mỗi năm đón hơn 25 triệu lượt khách đến thăm!

Công viên trung tâm ở New York, sản phẩm của
Frederick Law Olmsted cùng đồng sự. Ảnh Internet
(http://ashui.com/images/stories/200807/21/newyorkcity_026p.jpg)
(http://ashui.com/images/stories/200807/21/centralparkramble.jpg)
(http://ashui.com/images/stories/200807/21/centralparkgates05.jpg)
(http://ashui.com/images/stories/200807/21/centralpark.jpg)

Kiến trúc sư trưởng: đối mặt với những mâu thuẫn về quyền lợi

Có lẽ trong những nghề nghiệp liên quan đến quyền lợi cộng đồng, ít có ai tự cá nhân ḿnh phải gánh những mâu thuẫn trái ngược nhau như một nhà quy hoạch thành phố.

Kiến trúc sư cho một căn nhà chỉ phải thỏa măn ư kiến của vài thành viên trong gia đ́nh. Kiến trúc sư cho một thành phố phải gánh chịu búa ŕu dư luận của hàng triệu, hay hàng chục triệu người.

Khi chọn vị trí đặt một công tŕnh lớn ở một khu vực, người dân được hưởng lợi ở kế cạnh công tŕnh sẽ được hưởng lợi và tất nhiên sẽ hoan nghênh. Người dân ở khu vực khác rất dễ phản đối “tại sao không phải ở chỗ tôi”. Kiến trúc sư trưởng thậm chí c̣n bị thù ghét bởi không ít trong số những người phải di dời để nhường chỗ cho công tŕnh.

Không chỉ có những người bị ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp, kiến trúc sư trưởng c̣n phải gánh chịu chỉ trích của những người cùng không kém tâm huyết nhưng khác biệt về cách nh́n. Tháp Eiffel trong gần 120 năm qua là niềm tự hào của thành phố Paris, nhưng trước đó đă phải đối mặt với hàng triệu ư kiến phản đối quyết liệt.

Kiến trúc sư trưởng “ngoại” - tại sao không?

Về chức danh kiến trúc sư trưởng trong dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho biết: không ra văn bản chỉ thị, chỉ có quyền tham mưu cho chủ tịch UBND thành phố quyết định về chiến lược cũng như trong quá tŕnh thực hiện

Đây chính là một cơ hội để chúng ta nghĩ: tại sao không phải là một kiến trúc sư trưởng “ngoại”?

Trong quá tŕnh phát triển, chúng ta không ít lần gặp khó khăn với những t́nh huống mới lạ. Tuy nhiên, những t́nh huống đó lại không xa lạ với kinh nghiệm của những nước đi trước.

Không chỉ trong lĩnh vực kiến trúc. Ư kiến mới đây của Chính phủ về việc mời chuyên gia quốc tế đến tư vấn chính sách cũng là để giảm thiểu những lần phải giải thích “khó khăn do t́nh thế này mới gặp lần đầu”.

C̣n về thu nhập? Năm 2002, khảo sát của Học viện Kiến trúc Hoa Kỳ cho thấy lương b́nh quân của một kiến trúc sư trưởng cấp thành phố là 230 ngàn USD/năm. Mức lương này rơ ràng là cao so với thu nhập của Việt Nam.

Nhưng thực ra con số đó không quá cao so với lương của một huấn luyện viên đội tuyển bóng đá, cũng không cao hơn thu nhập của nhiều chuyên gia quốc tế mà thực ra được trả từ khoản tiền coi là “viện trợ” cho Việt Nam.

Nh́n theo cách khác, tiền lương trả cho một kiến trúc sư trưởng như vậy trong 10 năm cũng chưa bằng trị giá của một căn biệt thự ở thành phố. Càng thấp hơn nếu so với những tổn thất khó có thể đo lường được, về vật chất cũng như về tinh thần, của những kiến trúc bất hợp lư.

Dù sao th́ sau khi được tư vấn và phản biện, quyền quyết định sau cùng, cũng như trách nhiệm cuối cùng vẫn là của lănh đạo thành phố. Để tránh được những “tư vấn” không v́ quyền lợi cộng đồng mà quyền lợi của một nhóm nhỏ, đó lại vẫn là công việc của người lănh đạo chính trị.
 
C̣n đối với người kiến trúc sư trưởng, có lẽ điều quan trọng hơn cả đồng lương là những tư tưởng của ḿnh có được tôn trọng, dấu ấn của ḿnh có được để lại cho lịch sử.

http://ashui.com/index.php?option=com_content&task=view&id=207&Itemid=56


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: arcvubale 21/07/2008, 14:09
Kiến trúc sư trưởng "ngoại" - tại sao không?  <---------- Chắc chắn không ̣y , thuê KTS trưởng ngoại để anh Tuấn mí anh Hải về đuổi gà à ? Kỳ này có khi anh Thảo làm KTS trưởng cũng nên ;D


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: VINAARC 22/07/2008, 17:32
Hihi, bac Le noi qua day. :P... Hay la chung ta co the tham khao cach lam cua VFF qua viec thue HLV truong cua cac doi bong do, hehehehe ;D


: Bộ Xây dựng vẫn muốn có Kiến trúc sư trưởng
: VINAARC 19/08/2008, 10:01
(TBKTSG Online) - Bộ Xây dựng vừa hoàn thành dự thảo và có tờ tŕnh Chính phủ dự án Luật Quy hoạch đô thị, trong đó bảo lưu ư kiến cần có chức danh Kiến trúc sư trưởng trong luật.

Trong dự thảo lần thứ 18 này, Bộ Xây dựng đă giải tŕnh và tiếp thu ư kiến của nhiều bộ, ngành. Tuy nhiên, trước những ư kiến trái chiều nhau về việc có cần thiết hay không thành lập chức danh Kiến trúc sư trưởng đô thị, Bộ Xây dựng xin bảo lưu ư kiến cần phải có chức danh nói trên.

Theo Bộ Xây dựng, đây là chức danh quản lư đặc thù về kiến trúc đô thị nhằm tạo ra diện mạo đô thị có bản sắc được xă hội thừa nhận, giữ ǵn và trở thành bản sắc văn hoá của từng vùng, từng địa phương, khắc phục t́nh trạng chắp vá hiện nay trong kiến trúc đô thị. 

Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện, tính chất đặc thù của Việt Nam hiện nay, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị quy định chức danh Kiến trúc sư trưởng chỉ áp dụng tại các thành phố trực thuộc trung ương, có tính đặc thù, có ư nghĩa quốc gia về văn hoá, lịch sử cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.     

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm 7 chương, 80 điều.   

Năm 2003 khi nghiên cứu Luật Xây dựng, Chính phủ đă đề xuất ban hành Luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên các quy định về quy hoạch đô thị chỉ được kết cấu thành một chương trong Luật Xây dựng. Do vậy, chưa có một hành lang pháp lư đầy đủ quy định về quản lư, phát triển đô thị theo quy hoạch. 

HL


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 25/09/2008, 14:34
"Kiến trúc sư trưởng giống như là em của phó chủ tịch, anh của giám đốc sở, lâu nay cứ loay hoay đi t́m chỗ đứng, sau thấy khó th́ bỏ đi mà không hề có sơ kết, rút kinh nghiệm", Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân phát biểu trong phiên thảo luận chiều 24/9 tại UBTVQH về dự án Luật Quy hoạch đô thị.

Khác với quan điểm của nhiều chuyên gia trong các phiên thảo luận do Bộ Xây dựng tổ chức trước đây cho rằng "không nên vực dậy một thây ma đă chết", các ủy viên UBTVQH lại tán đồng với việc khôi phục chức danh này sau khi thử nghiệm (năm 1992) và bỏ đi (2000).

Tuy nhiên, băn khoăn đặt ra là quyền hạn và trách nhiệm của KTS trưởng đến đâu khi "phân vai" với chủ tịch hội đồng quy hoạch đô thị và GĐ sở Quy hoạch Kiến trúc.

Khắc phục t́nh trạng chắp vá, nham nhở

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân giải thích: "Áp dụng mô h́nh KTS trưởng nhằm tạo ra một kênh phản biện độc lập với cơ quan chuyên môn quản lư nhà nước về quy hoạch, kiến trúc".

Ủng hộ thiết chế này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói, với vai tṛ tư vấn tham mưu, phản biện trong quy hoạch đô thị, vai tṛ của KTS trưởng sẽ đảm bảo cho diện mạo kiến trúc phù hợp đặc thù địa phương và đảm bảo tính đồng bộ, "chứ lâu nay, đường sá một kiểu, điện... một kiểu". 

Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền phân vân: "Lâu nay đă có sở Quy hoạch Kiến trúc, sở Xây dựng, chưa kể giúp việc cho chủ tịch UBND c̣n có các chuyên viên. Bây giờ nếu tái lập KTS trưởng để tư vấn tham mưu th́ vai tṛ cũng như anh thư kư, giúp việc. C̣n nếu giao cho một quyền hạn cao hơn th́ khác ǵ đứng lên trên các sở. Chưa kể, giao toàn quyền cho một người dễ sinh nhũng nhiễu".

Ông Hiền kể, một cựu KTS trưởng Hà Nội đă than "không biết là người của Trung ương hay Hà Nội v́ không phát huy được ǵ".

Ông Hiền đề xuất, KTS trưởng nên "kiêm" luôn là GĐ sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc chủ tịch HĐ quy hoạch kiến trúc để quyền hạn cao hơn so với việc chỉ đóng vai tư vấn.

Bộ trưởng Xây dựng giải thích: "Áp dụng KTS trưởng là để tạo ra một kênh phản biện độc lập đối với cơ quan chuyên môn quản lư nhà nước về quy hoạch, kiến trúc đô thị, cũng là để định hướng giữ ǵn phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống của đô thị đó, quy hoạch để tạo ra bản sắc và diện mạo đô thị".

Ông Quân khẳng định, áp dụng thiết chế này sẽ khắc phục được t́nh trạng quy hoạch chắp vá, nham nhở như hiện nay. "Mà công nhận chế độ KTS trưởng rồi nhưng biết lấy ai để làm? Nếu đặt ngang với sở th́ không được v́ cần một anh đầu năo".

Theo ông Quân, liên Bộ Xây dựng - Nội vụ đang lập đề án thí điểm mô h́nh này. Ông Quân nhấn đi nhấn lại: "Tái lập KTS trưởng là để mong kiến trúc đô thị VN có bản sắc rơ nét".

Bộ trưởng Xây dựng "tâm tư": "Chính tôi nhiều lần đă đặt câu hỏi: Bản sắc Việt Nam trong kiến trúc đô thị là ǵ?".

Ông Quân tự trả lời: "Kiến trúc Việt Nam không có bản sắc. Giới KTS đă t́m hiểu nhiều, các nhà chuyên môn cứ nói bản sắc nhưng chưa ai chỉ ra đâu là bản sắc rơ ràng".

Dự thảo luật ghi rơ, KTS trưởng có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu, phản biện cho chủ tịch UBND thành  phố về các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị.

Trong khi đó, HĐ kiến trúc quy hoạch có chức năng tham mưu cho chủ tịch UBND về định hướng, chương tŕnh phát triển đô thị, phản biện nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị khi có yêu cầu của chủ tịch UBND tỉnh.

----------
Chủ nhiệm UB Các vấn đề xă hội Trương Thị Mai: "Hiện 30% dân số Việt Nam đang sống ở 743 đô thị. Người dân nông thôn đổ về kiếm sống ngày càng nhiều, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao. Đô thị VN đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề nóng. Luật Quy hoạch quản lư đô thị lần này đă đặt ra được những vấn đề về quy hoạch đô thị VN đến 2020 chưa?"

http://mag.ashui.com/index.php/tuongtac/doithoai/56-doithoai/284-tai-lap-kien-truc-su-truong-de-co-phan-bien-doc-lap.html


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Wiki 23/10/2008, 15:57
Uỷ ban Kinh tế cơ bản tán thành với quy định về nhiệm vụ của Hội đồng Kiến trúc quy hoạch là phản biện về quy hoạch đô thị để tham mưu cho Chủ tịch UBND các cấp về các vấn đề liên quan đến kiến trúc, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị; tán thành quy định có chức danh Kiến trúc sư trưởng ở một số đô thị lớn v́ đây là mô h́nh khá phổ biến ở nhiều nước trong giai đoạn phát triển tương tự như điều kiện hiện nay của Việt Nam.

Tuy nhiên, Uỷ ban Kinh tế đề nghị Chính phủ cần đánh giá, tổng kết mô h́nh chức danh Kiến trúc sư trưởng đă áp dụng những năm trước đây ở một số đô thị, trên cơ sở đó quy định rơ về vị trí, vai tṛ, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng; mối quan hệ giữa Hội đồng Kiến trúc quy hoạch với Kiến trúc sư trưởng và Sở Quy hoạch kiến trúc.

Nên quy định Kiến trúc sư trưởng có nhiệm vụ tham mưu, định hướng về quy hoạch đô thị, bảo đảm tính thống nhất của quy hoạch đô thị về không gian, kiến trúc, hệ thống hạ tầng trong thời gian của quy hoạch, qua đó hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch đô thị khi thay đổi người lănh đạo của cơ quan quản lư đô thị.


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Google 11/12/2008, 22:15
Mới đây Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đă có cuộc họp nhằm tập hợp ư kiến các chuyên gia đóng góp cho dự thảo đề án Kiến trúc sư trưởng thành phố (KTST) do Bộ Xây dựng chủ tŕ nghiên cứu soạn thảo. Cơ bản, các chuyên gia của Hội đồng t́nh về sự cần thiết h́nh thành và tổ chức hoạt động có hiệu quả hệ thống KTST. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để xác lập mô h́nh, chức năng KTST cho thời gian tới rất cần đánh giá mô h́nh KTST đă thực hiện thí điểm ở Hà Nội, TP.HCM trước đây, cũng như nghiên cứu kỹ các mô h́nh của nước ngoài.

Theo các chuyên gia, hiện nay không phải tất cả các nước đều có mô h́nh KTST. Ngay cả các nước có mô h́nh KTST cũng có chức năng khác nhau như tư vấn độc lập hay kiêm nhiệm quản lư. Do vậy, khi giới thiệu kinh nghiệm của nước ngoài cần lựa chọn hợp lư và có phân tích đề cập đến mối quan hệ trong thể chế quản lư, trong điều kiện kinh tế xă hội, sự phân cấp quản lư của nước sở tại.

Các chuyên gia cho rằng trong dự thảo đề án có nêu tổng quát chỉ với hai mô h́nh (mô h́nh thứ nhất, KTST kiêm người đứng đầu cơ quan quản lư quy hoạch - kiến trúc. Mô h́nh thứ hai, KTST là chức danh cá nhân làm tư vấn cho thị trưởng thành phố) là chưa đầy đủ và thiếu phân tích, cần tổng hợp thông tin đầy đủ hơn. Đơn cử, nhiều nước KTST là chức danh cá nhân nhưng có cả hệ thống (của thành phố, của khu vực, của từng dự án lớn…). KTST thông thường kiêm Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch đô thị. Hay như trường hợp của Singapore, KTST kiêm Cục trưởng Cục Tái thiết đô thị và là người đứng đầu Ủy ban kiểm soát phát triển.

Các chuyên gia nhận định: Tổng quát cho thấy, đa số các nước có điều kiện tương tự Việt Nam th́ KTST thường là người đứng đầu Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch song trong Hội đồng đa số là các chuyên gia chuyên ngành, đại diện cho các Hội nghề nghiệp. Đây là điều khác với cơ cấu hiện hành theo quy định về Hội đồng kiến trúc – quy hoạch của Việt Nam.

Về đề xuất mô h́nh KTST mới, các chuyên gia của Hội đề nghị mô h́nh KTST phải gắn với thể chế, cơ cấu tổ chức về quản lư đô thị, phải xác lập, xem xét đến mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến xây dựng đô thị, đó là vai tṛ chức năng các cơ quan chuyên môn, vai tṛ cộng đồng và vai tṛ các tổ chức tư vấn… Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cũng bày tỏ sự đồng t́nh với các tiêu chí lựa chọn bổ nhiệm KTST nêu trong dự thảo đồng thời nhấn mạnh: KTST phải là người có uy tín về nghề nghiệp, phải được sự thống nhất của các hội xă hội nghề nghiệp có liên quan.
 
Sau cùng, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thống nhất với đề xuất: KTST là chức danh cá nhân làm tư vấn cho chính quyền đô thị. Đa số ư kiến cho rằng để có bộ máy làm việc, để phát huy chất lượng tư vấn, th́ KTST nên kiêm nhiệm Chủ tịch hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch. Giúp việc cho Hội đồng và cho KTST có một số cán bộ giúp việc kiêm cơ quan thường trực của Hội đồng. Cũng có một số ư kiến cho rằng nên quy định vấn đề kiêm nhiệm linh hoạt để phù hợp với điều kiện hoạt động nghề nghiệp trong nền kinh tế thị trường (KTST có thể hoạt động tự do hoặc trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước). KTST kiêm Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc -  Quy hoạch và cũng có thể kiêm là người đứng đầu cơ quan quản lư về Quy hoạch - Kiến trúc của đô thị.


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: xedap 14/04/2009, 23:19
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 2080/UBND-XD tham gia ư kiến dự thảo Luật Quy hoạch Đô thị gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay khi c̣n chưa đủ căn cứ và cơ sở khoa học để khẳng định mô h́nh KTST có hiệu quả, mặt khác mô h́nh này đă thí điểm trong 10 năm, nhưng chưa thành công, do đó chưa nên quy định quá cứng bằng việc đưa vào Luật. V́ vậy, đề nghị bỏ Điều 18 trong dự thảo Luật Quy hoạch Đô thị. Trước mắt có thể giao Chính phủ triển khai thí điểm mô h́nh khác với mô h́nh đă thí điểm trước đây.

Hà Nội đề xuất mô h́nh KTST làm tư vấn cho Chủ tịch UBND TP, không làm chức năng quản lư Nhà nước và có thể kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành thuộc TP.


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: Việt Khang 27/04/2009, 20:54
Về thiết chế kiến trúc sư trưởng thành phố” là tên một bản báo cáo gồm 12 trang, mới được Bộ Xây dựng hoàn thành.

Nội dung bản báo cáo này không nằm ngoài mục đích t́m sự đồng thuận của những nhà lập pháp với một nội dung “rất cần thiết” của dự án luật quy hoạch đô thị: thiết lập chế độ kiến trúc sư trưởng thành phố.


Từ kinh nghiệm thế giới

“Câu chuyện” về kiến trúc sư trưởng mà bản báo cáo này kể bắt đầu từ thế kỷ thứ 15. Một người Việt Nam tên là Nguyễn An đă được hoàng đế triều Minh (Trung Hoa) sử dụng như một kiến trúc sư trưởng nổi tiếng trong việc quy hoạch tái thiết Bắc Kinh, xây dựng cung điện, tôn tạo đền đài và trị thủy của triều đ́nh phong kiến thời đó.

Sau này, khi đô thị phát triển và mở rộng th́ kiến trúc sư trưởng là chức danh cá nhân đảm nhận nhiệm vụ tham mưu, tư vấn về chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc cho người đứng đầu thành phố.

Khái niệm kiến trúc sư trưởng chính thức xuất hiện vào thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh ở các nước phương Tây, kéo theo sự h́nh thành của các thành phố và quy hoạch xây dựng đô thị bắt đầu đóng vai tṛ quan trọng.

Lúc này, kiến trúc sư trưởng được trao quyền hạn rất lớn, đóng vai tṛ chính trong việc tạo dựng đô thị, đúng như “một nhạc trưởng trong bản nhạc kiến trúc đô thị”.

Mô h́nh kiến trúc sư trưởng thành phố thời kỳ này là người đứng đầu cơ quan quản lư kiến trúc quy hoạch của thành phố. Đây là mô h́nh của các nước xă hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũ, hiện nay vẫn đang được Liên bang Nga và Singapore áp dụng.

Cùng với hệ thống luật pháp chặt chẽ và hoàn thiện về quản lư xây dựng đô thị, các nước không c̣n áp dụng mô h́nh này trên qui mô toàn đô thị.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Pháp, Thụy Điển, Phần Lan, Tây Ban Nha… vẫn đang sử dụng mô h́nh kiến trúc sư trưởng đối với các khu vực đô thị phát triển mới.

Một số nước khác ở châu Á, người đứng đầu hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố cũng có vai tṛ như một kiến trúc sư trưởng.


Đến mô h́nh thí điểm tại Việt Nam

Ở Việt Nam, những năm 1992, 1993, mô h́nh kiến trúc sư trưởng như trên đă được áp dụng thí điểm tại Hà Nội và Tp.HCM.

Sau 10 năm hoạt động, mô h́nh thí điểm này đă chuyển thành sở quy hoạch kiến trúc.

Theo đánh giá ngắn gọn của Bộ Xây dựng th́ mô h́nh này đă có đóng góp lớn cho việc quản lư xây dựng đô thị và cảnh quan môi trường. Thể hiện cụ thể qua nề nếp của công tác quản lư đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; xác lập vai tṛ quan trọng của quy hoạch đô thị; tạo lập trong mỗi người dân đô thi ư thức tuân thủ các quy định về quản lư quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng.

Một kết quả quan trọng là ở hai thành phố lớn nhất đất nước đă xuất hiện một số khu phố mới khang trang, với những công tŕnh kiến trúc có h́nh khối, bố cục, đường nét kiến trúc hài ḥa, đồng bộ, thể hiện h́nh ảnh sinh động, trật tự trong sự phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới.

Phần “một số tồn tại” trong bản báo cáo dài gấp ba lần “một số kết quả” với rất nhiều vấn đề bất cập, hạn chế về tổ chức, bộ máy, quy định pháp lư, cán bộ, nhiệm vụ…

Một trong những nguyên nhân hạn chế hiệu quả của mô h́nh thí điểm là kiến trúc sư trưởng đă bị công chức hóa, làm cả việc cấp phép xây dựng nên không c̣n nhiều thời gian nghiên cứu chuyên sâu để thực hiện chức năng chính là tham mưu.


Ư kiến của các nhà lập pháp

Thảo luận từ kỳ họp thứ tư (tháng 11/2008), bên cạnh nhiều ư kiến c̣n băn khoăn, cân nhắc các phương án khác nhau, có vị đại biểu Quốc hội đề nghị không quy định chức danh này trong luật v́ mô h́nh thí điểm hoạt động không có hiệu quả, chồng chéo với chức năng của nhiều cơ quan khác.

Vị đại biểu này c̣n chỉ rơ do thâu tóm nhiều đặc quyền trong công tác làm tư vấn tham mưu về quy hoạch và xây dựng đă dẫn đến t́nh trạng lợi dụng quyền hạn, một số cán bộ của cơ quan văn pḥng kiến trúc sư trưởng Hà Nội đă bị kỷ luật và bị khởi tố h́nh sự.

Cũng có ư kiến cho rằng không nên quy định có chức danh kiến trúc sư trưởng với lư do cơ chế quản lư đầu tư, xây dựng hiện nay rất khó cho việc thực hiện vai tṛ của này. Việc tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương vẫn nên giao cho cơ quan chuyên môn (sở xây dựng hoặc sở quy hoạch kiến trúc).

Có đại biểu đề nghị trước mắt nên để Chính phủ thực hiện thí điểm về mô h́nh Kiến trúc sư trưởng. Một số ư kiến lo ngại kiến trúc sư trưởng là cá nhân th́ khó có thể thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại dự thảo luật.

Ngay cả sau khi nghiên cứu báo cáo nói trên của Bộ Xây dựng, ư kiến của nhiều vị đại biểu quốc hội vẫn chưa đồng thuận, tin tưởng cao vào mô h́nh này. Nói th́ dễ, làm th́ khó; có lập nên rồi cũng chỉ ngồi đó thôi... vẫn là những lo ngại được nêu ra.


Và sự kỳ công của cơ quan soạn thảo

Kiến trúc sư trưởng chỉ là 1 trong 78 điều của dự thảo luật quy hoạch đô thị mới được chỉnh sửa để tŕnh Quốc hội.

Nhưng để củng cố thực tiễn cho việc hoàn thiện nôi dung chỉ một điều này, Bộ Xây dựng đă phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức hai hội nghị lấy ư kiến của các nhà chuyên môn và các nhà quản lư đô thị tại Hà Nội và Tp.HCM.

Và kết quả lấy ư kiến này được tŕnh bày trọn 4 trang với hàng trăm con số thống kê về  thành phần tham gia, các ư kiến phát biểu, nội dung lấy ư kiến với sự đồng ư, không đồng ư của từng nội dung cụ thể.

Đáng chú ư là 2/20 phiếu không đồng ư việc áp dụng thiết chế kiến trúc sư trưởng thành phố là của UBND và Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội. Và có 7/16 ư kiến đồng ư không thành lập văn pḥng kiến trúc sư trưởng thành phố tại Hà Nội và Tp.HCM.

Sau khi đă gửi bản báo cáo chi tiết đó, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, một vị thứ trưởng và một vị nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của mô h́nh kiến trúc sư trưởng với vai tṛ “nhạc trưởng” của “bản nhạc kiến trúc đô thị”.

Bởi với tốc độ đô thị hóa đang gia tăng nhanh chóng như hiện nay, Việt Nam rất cần có kiến trúc sư trưởng - một nhạc trưởng uy tín, có năng lực để đô thị mới h́nh thành và phát triển quy củ, có bản sắc.

Một lư do được Bộ Xây dựng tŕnh bày nữa là, hiện nay, nhiều khi gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến quyết sách xây dựng và  phát triển đô thị, người đứng đầu thành phố thường lấy ư kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc tham khảo các tổ chức xă hội nghề nghiệp.

Tuy nhiên, những nơi được lấy ư kiến đó không có tiếng nói quyết định đối với việc định hướng phát triển đô thị, v́ thế không thể can thiệp kịp thời và trực tiếp đến những dự án và quyết sách lớn của thành phố.

Bởi vậy, Bộ Xây dựng khẳng định thực hiện thiết chế kiến trúc sư trưởng cho đô thị là rất cần thiết, để nâng cao năng lực và tính hiệu quả trong công tác quy hoạch, quản lư không gian, kiến trúc cho chính quyền đô thị.

Qua đó nhằm cải thiện không gian kiến trúc, duy tŕ bản sắc, bảo đảm vẻ đẹp thống nhất, hài ḥa của đô thị trong quá tŕnh phát triển trước mắt và lâu dài.


Điều 17, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị quy định về kiến trúc sư trưởng như sau:

1. Tại thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh có đô thị có ư nghĩa quốc gia về văn hoá, lịch sử cần bảo tồn, tôn tạo để phát huy giá trị được lập chức danh Kiến trúc sư trưởng nhằm bảo đảm sự thống nhất về không gian, kiến trúc, cảnh quan trong quá tŕnh phát triển và giữ ǵn bản sắc của đô thị.

2. Kiến trúc sư trưởng có nhiệm vụ sau đây:

a) Làm Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc tổ chức xây dựng định hướng quy hoạch, kiến trúc đô thị; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch đô thị; xây dựng quy chế quản lư quy hoạch, kiến trúc đô thị; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lư quy hoạch, kiến trúc;

c) Giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quy hoạch, kiến trúc đô thị được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao.

3. Kiến trúc sư trưởng có bộ máy giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Chính phủ quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiến trúc sư trưởng và bộ máy giúp việc.Hải Hà (VnEconomy)

http://mag.ashui.com/index.php/tuongtac/phanbien/55-phanbien/961-bo-xay-dung-va-su-ky-vong-vao-nhac-truong-quy-hoach.html


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: admin 01/06/2009, 17:19
Mô h́nh kiến trúc sư trưởng vẫn là vấn đề c̣n có những ư kiến trái ngược khi Quốc hội thảo luận về dự án luật quy hoạch đô thị, chiều 30/5.

Mặc dù, trước đó, cơ quan soạn thảo đă rất kỳ công lấy ư kiến đóng góp, tổ chức hội thảo và có hẳn một báo cáo riêng gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẳng định sự  "rất cần thiết" của vị "nhạc trưởng trong bản nhạc kiến trúc đô thị" này.

Tuy vậy, nhiều ư kiến vẫn đề nghị không nên quy định có chức danh kiến trúc sư trưởng v́ cơ chế quản lư đầu tư, xây dựng hiện nay rất khó cho việc thực hiện vai tṛ của kiến trúc sư trưởng. Việc tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương vẫn nên giao cho cơ quan chuyên môn (sở xây dựng hoặc sở quy hoạch kiến trúc).

Cân nhắc cả hai loại ư kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, chỉ nên quy định trong luật theo hướng được thành lập theo quy định của Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lư, phát triển đô thị của các địa phương. V́ hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng không phải là những thiết chế thuộc hệ thống bộ máy hành chính Nhà nước.

Và, thay v́ quy định khá chi tiết về chức năng, nhiệm vụ như trước, điều 16 dự thảo luật lần này chỉ quy định rất chung chung “hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng có chức năng tư vấn, tham mưu được thành lập theo quy định của Chính phủ phù hợp với yêu cầu quản lư và phát triển của từng địa phương trong từng thời kỳ”.

Chi tiết: http://mag.ashui.com/index.php/tintuc-sukien/vietnam/82-vietnam/1113-mo-hinh-kien-truc-su-truong-cang-gop-y-cang-mo-ho.html


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: arc.tn 01/06/2009, 18:13
kiến trúc sư trưởng nghe như một đội truỏng hay một huấn luyện viên trưởng của một đội bóng vậy,nghe cung lâu rồi nhưng chẳng thấy cái dáng vẻ nào cua một đô thị mới ,một trung tâm của một quốc gia như Việt Nam ḿnh có điểm j́ nổi bật jù chỉ là một chút.ktst đang đứng ở đâu ,đang đi tham khảo các loại vật liệu mới hay các loại mầu mè để quét tường ,dẫu biết để thực hiện một chiến lược cần nhiều thời gian nhưng đă có quá nhiều sự thay đổi từ thế giới ,kiến trúc luôn đổi mới và cần nhiều ccái nh́n mới,vậy mà chúng ta vẫn yếu (một đội bóng yếu)chỉ dựa vào may mắnđể có bàn thắng ,vậy th́ chúng ta đợi bao lâu mới có sự may mắn để thay đổi được diện mạo của nền kiến trúc đă chậm hơn so với thế giới nay lại càng ngày càng chậm đi,ngay từ khâu đào tạo trong trường đại học cho tới khi ra đời ,sinh viên không dc học một cách bao quát và toàn cảnh chi được đào tạo ở mức thô c̣n mài sáng bóng th́ để tự sinh viên tự gọt dũa.ngay từ bước đầu đă vậy c̣n khi ra trường th́ lạc lơng trong một mớ hỗn độn các công tŕnh ,đô thị mà cái người gọi la kiến trúc sư trưởng đó để lại.đánh vật với cái mớ hỗn độn đó thôi đă đủ chết rồi ,c̣n đâu phat triển i tuỏng j́ j́ đó .....nói chung chúng ta noi tiếp tục nói và chúng ta chẳng thể thay đổi ,hay ai trong số các anh chị đang nói ở đây được làm cai ghế ktst thi liệu các anh chị có đổi mới được ji,hay lại loay hoay t́m lối thoát cho cả một hệ thống kiến trúc đă tồn tại lâu năm .....y kiến nhỏ nhiều thiếu xót


: Hồi âm: Mô h́nh Kiến trúc sư trưởng thành phố
: ktsthh 02/06/2009, 08:35
Phải cụ thể hoá và thật sự chi tiết! và khâu quan trọng nhất vẫn là t́m được Người tài đứng trên cương vị nhạc trưởng của bản hoà tấu quy hoạch xây dựng! Nếu không t́m đúng th́ cuối cùng đây chỉ là một bước kéo dài luẩn quẩn các thủ tục hành chính; gây kho khăn nhũng nhiễu cho công tác đầu tư các dự án quy hoạch xây dựng!


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.