Ashui.com/Forum

CAFÉ KIẾN => Khoa học => : Color of Success 27/06/2011, 16:06: 60% chất thải bệnh viện chưa xử lư!
: Color of Success 27/06/2011, 16:06


Khảo sát những ḷ đốt công suất nhỏ và trung b́nh, phục vụ xử lư chất thải tại chỗ hoặc cho cụm bệnh viện, cho thấy có nhiều ḷ đốt không được sử dụng hoặc vận hành không hết công suất, nhiều ḷ đốt không có hệ thống xử lư khí thải, nên không thể kiểm soát được các khí độc hại như dioxin, furan.

Thậm chí phần lớn bệnh viện huyện và một phần bệnh viện tỉnh vẫn c̣n dùng biện pháp chôn lấp chất thải nguy hại trong khuôn viên hoặc chôn lấp tại băi chất thải chung của địa phương.

Nh́n rộng ra toàn tuyến y tế cấp tỉnh, có tới trên 61% cơ sở y tế vẫn thuê xử lư chất thải và 6,4% sử dụng ḷ đốt 1 buồng và 9% cơ sở tự đốt hoặc chôn lấp.

Trong quá tŕnh vận chuyển chất thải nguy hại, chỉ có 53% số bệnh viện sử dụng xe có nắp đậy… là những kẽ hở phát tán ô nhiễm, lây lan mầm bệnh.

Theo các chuyên gia của ngành y tế, hiện nay trên thế giới đang loại bỏ công nghệ đốt chất thải rắn y tế, bởi khó kiểm soát khí thải độc hại phát sinh.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng trên, là do c̣n thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lư chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó c̣n có t́nh trạng phân loại chất thải rắn y tế chưa đúng qui định. Các phương tiện thu gom như túi, thùng đựng chất thải c̣n thiếu và chưa đồng bộ, phần lớn chưa đạt chuẩn.

Gần đây, Bộ Y tế cũng đă cho triển khai thử nghiệm công nghệ vi sóng kết hợp nước băo ḥa. Hai ḷ đốt đầu tiên đă được xây dựng tại Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tuy nhiên, lượng chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh chỉ đạt khoảng 30 kg/ngày.

Theo Vietnamplus


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.