Ashui.com/Forum

VIỆT NAM => Kinh tế - Pháp luật xây dựng => : lexus 03/08/2007, 14:41: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: lexus 03/08/2007, 14:41
Trong quư 1/2007, Thủ tướng có 2 văn bản cho phép Bộ Xây dựng triển khai xây dựng đề án h́nh thành 3 tập đoàn. Tuy nhiên, cho đến nay nhiều doanh nghiệp, thậm chí có cả doanh nghiệp được lựa chọn làm ṇng cốt, vẫn băn khoăn trăn trở trong việc thực hiện đề án này.   :-X

Trên cơ sở được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Bộ Xây dựng đang đôn đốc triển khai xây dựng đề án thành lập 3 tập đoàn, gồm: Tập đoàn Công nghiệp xây dựng với Tổng công ty Sông Đà làm ṇng cốt; Tập đoàn Chế tạo cơ khí nặng với Tổng công ty Lilama làm ṇng cốt; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị do Tổng công ty HUD làm ṇng cốt.

Tuy nhiên, trên thực tế, vốn điều lệ của các công ty cổ phần trong ngành xây dựng hiện nay phần lớn đều có quy mô nhỏ, tỉ lệ công ty cổ phần có mức vốn điều lệ dưới 10 tỉ đồng chiếm hơn 59%, trên 20 tỉ đồng chỉ chiếm 16,38%.

Với mức vốn như vậy, các công ty cổ phần đang gặp nhiều khó khăn trong việc vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Từ đó hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Trong hành tŕnh đổi mới, các doanh nghiệp đă nỗ lực thực hiện đầu tư và triển khai các phương thức nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản xuất kinh doanh nhưng trong hoạt động vẫn bộc lộ một số hạn chế.

Hầu hết các tổng công ty lại chỉ mạnh ở một vài lĩnh vực chuyên sâu nên không đủ sức thực hiện các công tŕnh lớn, thi công phức tạp. Đây là thách thức không nhỏ đối với tất cả các doanh nghiệp xây dựng nước ta khi phải cạnh tranh với những tập đoàn nước ngoài không những mạnh về tài chính, rộng về thị trường, giàu về kinh nghiệm ở tất cả các lĩnh vực, từ tư vấn - xây dựng- chế tạo đến lắp đặt...

Thứ nhất là các tổng công ty thường có lực lượng lao động lớn, tài sản lớn, đất đai nhiều. Ví như HUD đang sở hữu rất nhiều dự án liên quan đến đất đai nên việc thành lập tập đoàn khá phức tạp; Tổng công ty Sông Đà hiện đang quản lư trên 50 công ty con, khi trở thành tập đoàn, công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà - có thể chỉ quản lư 10 công ty con, số c̣n lại là do các công ty con quản lư.

Như vậy, tập đoàn không chỉ có tổ hợp công ty mẹ - công ty con mà c̣n có cả công ty "cháu" và việc cơ cấu lại các công ty con là yêu cầu tất yếu nhằm hoàn thiện mô h́nh tổ chức công ty mẹ - công ty con.

Thứ hai là việc lựa chọn doanh nghiệp đối tác (tự nguyện và giới thiệu) tham gia tập đoàn. Khi vào tập đoàn, không phải là thương hiệu hiện có của mỗi đơn vị bị mất đi. Về lâu dài, các doanh nghiệp trong tập đoàn sẽ cùng nhau xây dựng một thương hiệu chung của ḿnh, đồng thời vẫn duy tŕ và phát triển thương hiệu hiện có. Do đó, rất nhiều công ty nhỏ rất muốn được tham gia tập đoàn.


Chi tiết: http://ashui.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=1


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: lexus 03/08/2007, 14:48
Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sông Đà nói: "Với tốc độ phát triển như hiện nay, áp lực về vốn là vấn đề vô cùng nóng. Hầu hết các doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà đều có vốn từ 20 tỉ đồng trở lên, nhiều doanh nghiệp có vốn từ 80 đến hàng trăm tỉ.  Tuy nhiên, khi triển khai các dự án, Tổng công ty tự thấy ḿnh c̣n nhỏ, vốn c̣n yếu (trong khi mong muốn th́ nhiều). Tổng công ty đă đề nghị Chính phủ cho vay góp vốn điều lệ để tăng vốn. Tổng công ty cũng xác định hợp tác để thành doanh nghiệp lớn và việc tham gia đầu tư xây dựng nước ngoài là xu thế tất yếu nhưng hợp tác là để tăng sức mạnh chứ không phải để san sẻ "gánh nặng".

Ông Nguyễn Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Lilama cho biết: về cơ bản, đề án thành lập tập đoàn chế tạo cơ khí nặng đang được hoàn thiện, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực sản xuất: tổng thầu EPC, cơ khí chế tạo và kinh doanh dịch vụ. Trong lĩnh vực chế tạo cơ khí, Lilama chủ động đàm phán với các doanh nghiệp mạnh ngoài ngành. Đa số các doanh nghiệp đều ủng hộ chủ trương hợp tác, xây dựng tập đoàn mạnh nhưng vẫn bao trùm tâm lư băn khoăn về cơ chế chủ quản. Trong đó, đối tượng dở dang c̣n nhiều, cách giải quyết nợ khó đ̣i, tài sản vô h́nh, thương hiệu... c̣n nhiều hạn chế. Lilama có thương hiệu nổi tiếng nhưng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dựa trên sổ sách chưa nhiều. Bản thân năng lực các công ty con c̣n yếu, năng lực quản lư của cán bộ c̣n nhiều bất cập trong thực hiện các dự án. Lilama đang tập trung xây dựng đề án thành lập tập đoàn mạnh thông qua liên kết với các công ty trong lĩnh vực dầu khí, xi măng, liên kết với các tập đoàn nước ngoài... Các lĩnh vực khác như: tài chính, ngân hàng, dịch vụ, bảo hiểm, chứng khoán... đều nằm trong xu hướng thành lập tập đoàn trong thời gian tới. Do đó, Tổng công ty c̣n có nhiều vấn đề phải thực hiện trong đó có công tác cổ phần hóa.

Ông Nguyễn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HUD cho rằng: việc chọn ṇng cốt cho tập đoàn phải đúng quan điểm mới phát triển được. Tuy nhiên Bộ Xây dựng cần hướng dẫn, xây dựng quy chế mẫu về quản lư tài chính tập đoàn cho cả 2 đối tượng thành viên tự nguyện và thành viên được giới thiệu.

Cũng về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty miền Trung Trần Xuân Đính đề nghị Bộ Xây dựng nên có định hướng cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp ngồi lại với nhau, chứ cứ "kêu gọi tự nguyện e rằng khó bước qua khỏi rào cản tâm lư" (v́ nhiều doanh nghiệp "vệ tinh" vẫn c̣n tâm lư sợ bị "hạ thấp" khi tham gia tập đoàn).

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thống kê (Bộ Xây dựng) Bùi Đức Hưng nhận định: việc chuyển đổi mô h́nh hoạt động của các doanh nghiệp theo mô h́nh tập đoàn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến bản thân các Tổng công ty, dự kiến là ṇng cốt xây dựng tập đoàn và các doanh nghiệp khác dự kiến tham gia các tập đoàn khi xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Chính v́ thế, khi tập đoàn chính thức đi vào hoạt động th́ chiến lược phát triển của các đơn vị thuộc Bộ sẽ có sự thay đổi căn bản so với báo cáo dự kiến chiến lược phát triển giai đoạn 2006-2010 mà các doanh nghiệp đă hoàn thành.

Như vậy, việc xây dựng đề án h́nh thành các tập đoàn kinh tế trên cơ sở các Tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Xây dựng không chỉ là việc của các Tổng công ty được lựa chọn làm lực lượng ṇng cốt, mà là của tất cả các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng, với tư cách là các công ty nhà nước và phải xuất phát từ chính nhu cầu phát triển nhanh, mạnh, bền vững của đơn vị ḿnh, v́ sự phát triển của ngành để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xă hội của đất nước.


Chi tiết: http://ashui.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=1


: Các DN ngành xây dựng sau CPH: Doanh thu tăng 16,5%
: admin 18/10/2007, 11:36
Từ khi bắt đầu thực hiện CPH, Bộ Xây dựng (XD) đă hoàn thành vượt mức 140% kế hoạch sắp xếp, CPH DN giai đoạn 2001-2005, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới DN năm 2006-2007...

Đến nay, trong Bộ XD có 332 Cty CP, trong đó 214 Cty CP h́nh thành từ việc CPH toàn bộ DNNN, 103 Cty CP từ CPH bộ phận DNNN và 15 Cty CP sáng lập. Sau CPH, đa số các DN hoạt động hiệu quả hơn trước, một số chỉ tiêu b́nh quân đạt được như doanh thu tăng 16,5%; lợi nhuận trước thuế tăng 218,8%; vốn chủ sở hữu tăng 45,53%; tỉ suất lợi nhuận tiền doanh thu tăng 119% và tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ tăng 204,6%...

Đáng chú ư, trước ngày 30.12.2005, các đơn vị đă hoàn thành phương án sắp xếp LĐ và phương án tài chính hỗ trợ 13.995 LĐ dôi dư, trên tổng số 27.048 LĐ không có nhu cầu sử dụng, với tổng kinh phí là 501,28 tỉ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 461,26 tỉ đồng. Hầu hết  số LĐ dôi dư sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ để chuyển ra ngoài DNNN đă ổn định cuộc sống.  8) (Theo Lao Động)


: Chiến lược ăn xổi!
: lexus 20/10/2007, 11:00
Suốt hơn một chục năm qua, Chính phủ đă cho ra đời một loạt tổng công ty và nay là các tập đoàn kinh tế, với hy vọng sẽ h́nh thành được những doanh nghiệp mạnh, đủ sức đảm đương vai tṛ đầu tàu trong mỗi ngành công nghiệp nhằm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia công nghiệp hóa. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Chương tŕnh Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) về 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam lại chỉ ra một xu hướng đáng lo ngại trong chiến lược kinh doanh của những “ông lớn” này.

Theo báo cáo của UNDP, nhiều công ty đang hướng đầu tư vào những lĩnh vực ít có lợi ích xă hội và không thuộc sở trường của ḿnh nhưng có thể đem lại nhiều lợi nhuận trong thời điểm hiện tại, như bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng. Thậm chí có doanh nghiệp c̣n bán bớt cổ phần tại những đơn vị kinh doanh đang mang lại nguồn thu nhập chủ chốt cho ḿnh, để rút vốn và đầu tư vào xây dựng khách sạn, nhà hàng.

Chiến lược kinh doanh hướng vào lĩnh vực có khả năng thu lợi nhuận trong ngắn hạn, sẽ không phải là vấn đề đáng quan tâm, nếu lợi nhuận từ hoạt động đó được sử dụng để đầu tư nâng cấp và phát triển lĩnh vực kinh doanh sở trường của mỗi công ty, và nếu thị trường bất động sản, chứng khoán... phát triển ổn định và theo chiều hướng có thể dự báo trước.
 
Tuy nhiên, đây lại đang là lĩnh vực kinh doanh chứa đựng nhiều bất ổn và gần như rất khó dự đoán. Bên cạnh đó, triển vọng lợi nhuận từ việc đầu tư ngắn hạn quá hấp dẫn, có thể làm cho doanh nghiệp xem nhẹ việc đầu tư để nâng cấp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng cao và tích lũy kinh nghiệm thị trường nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lơi.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều không có tiềm lực tài chính mạnh. Việc hàng loạt doanh nghiệp công nghiệp dồn vốn liếng cho các dự án bất động sản, đổ tiền vào chứng khoán chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển thị trường đối với các sản phẩm mà mỗi doanh nghiệp có thế mạnh.

Chín tháng đầu năm nay, nhập siêu của Việt Nam đă lên đến 7,6 tỉ đô la Mỹ và bằng hơn một phần năm tổng kim ngạch nhập khẩu. Ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho rằng giải pháp tốt nhất để giảm nhập siêu là gia tăng xuất khẩu. Nhưng với t́nh trạng các doanh nghiệp công nghiệp lớn và cũng có tiềm lực xuất khẩu mạnh nhất đang bị hút vào các ngành dịch vụ bất động sản, tài chính, và lợi nhuận trong các lĩnh vực đầu tư này đang tỏ ra hấp dẫn hơn đầu tư cho sản xuất, th́ xuất khẩu của Việt Nam liệu có thể tăng trưởng mạnh và bền vững?

Kinh nghiệm của các quốc gia đi trước cho thấy, thành công của những công ty lớn chẳng những là động lực phát triển cho cả một ngành công nghiệp, mà c̣n góp phần quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo của UNDP khẳng định: “Chỉ với những doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh, th́ Việt Nam mới có thể trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020”.

Và ở đây, trong vai tṛ điều tiết, Chính phủ có thể tác động nhằm hướng các doanh nghiệp lớn tập trung vào sở trường kinh doanh của ḿnh, bằng cách đưa ra chính sách hạn chế đầu cơ trên thị trường bất động sản và tài chính, như áp dụng việc đánh thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp một cách phù hợp.

(Saigon Times)


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: admin 04/03/2008, 18:48
Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo các doanh nghiệp hoàn thiện và báo cáo Bộ chậm nhất trong quư 2/2008 đề án thành lập Tập đoàn công nghiệp Xi măng Việt Nam do Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) làm ṇng cốt và Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Phương Nam do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) làm ṇng cốt.

Các doanh nghiệp cũng đă tŕnh đề án thành lập 3 tập đoàn, hiện đang được Bộ Xây dựng xem xét, gồm: Tập đoàn Sông Đà (do Tổng công ty Sông Đà làm ṇng cốt), Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam (do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm ṇng cốt) và Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam (ṇng cốt là Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị).


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: admin 14/01/2010, 22:30
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Tập đoàn do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm ṇng cốt, hoạt động theo mô h́nh công ty mẹ - công ty con với sự tham gia của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực như: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam...

(http://mag.ashui.com/images/stories/200910/kdtm_LinhDam.jpg)
Khu đô thị mới Linh Đàm do HUD làm chủ đầu tư (ảnh: HUD)

Về cơ cấu, Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn là đầu tư phát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng được phép kinh doanh các lĩnh vực như đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu công nghiệp, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm...

Vốn điều lệ của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam tại thời điểm thành lập (12/1/2010) là vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam sau khi được xác định lại.

Tại thời điểm thành lập, Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam có 5 công ty con do Tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ; 18 công ty con do Tập đoàn nắm trên 50% vốn điều lệ và 8 công ty liên kết, liên doanh do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam là đại diện trực tiếp chủ sở hữu Nhà nước, có tối đa 9 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

(VnEconomy)


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: admin 14/01/2010, 22:31
Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam hoạt động theo h́nh thức công ty mẹ - công ty con, với đơn vị ṇng cốt là Tổng công ty Sông Đà cùng sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tương đồng thuộc Bộ Xây dựng.

Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam sẽ kinh doanh đa ngành, trong đó xây dựng và tổng thầu xây dựng các công tŕnh, chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng là ngành mũi nhọn, làm ṇng cốt để ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam phát triển bền vững, có khả năng cạnh tranh, hoạt động hiệu quả.

Về cơ cấu, công ty mẹ -Tập đoàn Sông Đà là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, sẽ trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước giao quản lư.

Thủ tướng chỉ đạo trong quư 1 năm nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải có quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 5 tổng công ty: Lắp máy Việt Nam, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Cơ khí xây dựng, Cổ phần Sông Hồng, Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng cho Hội đồng quản trị công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà.

Cho đến thời điểm thành lập (12/1/2010), có 29 công ty con do Tập đoàn Sông Đà nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; 16 công ty con do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ và 4 tổng công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thủ  tướng cũng yêu cầu trong tháng 1/2010, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phải tŕnh quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà.

(VnEconomy)


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: smokecigrate12 29/06/2011, 00:40

I do agree it’s really good idea. Keep up good work


: Hồi âm: Không dễ thành lập tập đoàn ngành xây dựng
: minhtrung 06/08/2014, 09:46
thật là quá khó khăn  >:(


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.