Ashui.com/Forum

CAFÉ KIẾN => Sở thích => : anh_tu_1088 15/12/2011, 09:19: ÔNG TỔ NGÀNH IN ẤN CHÂU ÂU
: anh_tu_1088 15/12/2011, 09:19
GUTENBERG LÀ NHÀ ẤN LOÁT ĐỨC. ĐƯỢC ÂU CHÂU CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI SÁNG CHẾ RA NGÀNH dich vu in an (http://www.inan.net.vn/dich-vu-san-pham-thiet-ke-in-an/)BẰNG CHỮ DI ĐỘNG.
Sinh tại Mayence khoảng 1394-1400.  Gutenberg sống tại Strasbourg năm 1938, ông nghiên cứu một cách bí mật  sự chế tạo, thiet ke in an (http://www.inanquangcao.info/)
 những chữ di động hoàn hảo hơn, bằng kim loại thay v́ bằng gỗ.Tên ông được nêu lên đầu tiên tại Strasbourg năm 1434.
(http://www.inan.net.vn/images/stories/slideshow/03.jpg)
Hợp tác với người thợ bạc Andreas Dritzehn để thực hiện những kinh nghiệm đầu tiên về ngành in an bao bi (http://www.intoroi.info/)
. Năm 1448 ông trở về Mayence và cải tiến phát minh của ông. Ông bắt đầu dùng kỹ thuật làm sao cho mỗi chữ cái được giữ trên một thẻ kim loại nhỏ tí xíu . Lần đúc dầu tiên của ông cho ra được 270 chữ cái khác nhau. Những chữ này được sắp xếp bằng tay phối hợp thành hằng hà chữ khác khau và nhất là chúng được dùng trở lại ngay. Mở ra xưởng in nhờ sự trợ giúp tài chánh của thương gia Johannes FUST.
công ty in ấn (http://www.inanhanoi.info/)
 được 42 hàng chữ Kinh Thánh trong những năm 1450-1456 nhờ kỹ thuật của con rể của FUST là Peter SCHÖFFER. Sau vụ kiện năm 1455 với FUST đă bắt ông phải trả lại tiền đă đầu tư, Gutenberg phải bỏ xưởng. Sau đó làm về in ở Mayence, Eltvile và Bamberg.
Được phong tước bởi Tổng giám mục Mayence. Mất ngày 3 tháng 2 năm 1468.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.