Ashui.com/Forum

CAF KIẾN => Tiểu phẩm hi - Bnh loạn => : nnphuong123 13/01/2012, 17:01: Chỉ cần thm quần o
: nnphuong123 13/01/2012, 17:01

Một c gi gọi điện cho ng họa sĩ:
- A l! Bức họa ton thn của em ng đ vẽ đến đu rồi?
- Đ hon chỉnh từ đầu đến chn, khng st một chi tiết.
- Liệu c lm lại được khng? Em c định thay một bộ đẹp hơn so với hm trước.
- Đơn giản! Hy gửi chng đến đy v ti đ vẽ bức ny lc em... chưa mặc quần o.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.