Ashui.com/Forum

CAFÉ KIẾN => Tiểu phẩm hài - B́nh loạn => : nnphuong123 19/01/2012, 09:13: Bí quyết thành công
: nnphuong123 19/01/2012, 09:13

Phóng viên phỏng vấn một giám đốc có tiếng trong giới kinh doanh:
- Xin ngài cho biết nguyên tắc nào quyết định sự thành công của ngài?
- Tôi thành đạt nhờ hai phương châm: trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đă hứa làm ǵ th́ bất kể trường hợp nào, dù phải phá sản đi nữa, cũng vẫn cứ làm.
- Thật là một tấm gương mẫu mực cho giới kinh doanh. Thế c̣n khôn ngoan là thế nào?
- Khôn ngoan th́ đơn giản thôi: Đừng hứa bất kỳ điều ǵ hết.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.