Ashui.com/Forum

VIỆT NAM => Quy hoạch xây dựng => : vvhung 28/07/2015, 08:56: Các yêu cầu và kỹ năng của kỹ sư tư vấn giám sát thi công
: vvhung 28/07/2015, 08:56
Kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng là người có vai tṛ quan nhất ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng công tŕnh xây dựng và hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư. Vậy điều kiện cần có của 1 người tư vấn giám sát thi công (http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Tu-van-giam-sat/48) xây dựng công tŕnh là ǵ?

Yêu cầu của tư vấn giám sát thi công xây dựng:

- Thực hiện từ khi khởi công xây dựng công tŕnh

- Thường xuyên, liên tục trong quá tŕnh xây dựng

- Căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiến độ, hsmt, hsdt.

- Trung thực, khách quan, không vụ lợi, cả nể.

- Phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công và hoạt động phù hợp năng lực đă được quy định.

- Nhà thầu giám sát phải lập hệ thống quản lư chất lượng cho ḿnh, để giúp chủ đầu tư quản lư tốt 5 tiêu chí và 4 nội dung nêu trên, từ đầu.

- Phân biệt: kỹ sư g/sát trưởng; kỹ sư giám sát chuyên ngành; kỹ sư – nhân viên giám sát khác.

- Giúp chủ đầu tư quản lư chất lượng, nghiệm thu và khống chế giá thành công tŕnh. Do vậy kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng phải được đào tạo bài bản, hiểu biết pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp.

(https://tuvankientrucxaydung.files.wordpress.com/2015/07/yeu-cau-va-ky-nang-can-co-cua-tu-van-giam-sat-thi-cong.jpg)

- Cần đọc FIDIC để hội nhập.

- Tiến đến giảm hẳn:

✓ Coi trọng sản xuất nhưng xem thường quản lư

✓ Coi trọng giá trị sản lượng nhưng xem nhẹ hiệu quả

✓ Coi trọng tiến độ, rẻ nhưng không quan tâm chất lượng.

- Phải mua bảo hiểm nghề nghiệp

- Tư vấn quản lư dự án, Ban quản lư dự án (http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Quan-ly-du-an/49), chủ đầu tư có thể giám sát, nếu đủ năng lực.

- Phải xác nhận các bản vẽ hoàn công.

Kỹ năng cần có của tư vấn giám sát thi công xây dựng:

1. Khả năng trí tuệ:

Có khả năng học tập nhanh chóng, dễ dàng;

Có tài quan sát, thu thập, lựa chọn, đánh giá sự kiện;

Có đầu óc phán đoán tốt;

Có khả năng lí luận, qui nạp và suy diễn;

Có khả năng tổng hợp và khái quát hóa;

Có đầu óc tưởng tượng, tư duy độc đáo.

2. Khả năng hiểu biết con người và cộng tác với mọi người:

Tôn trọng người khác, độ lượng;

Có khả năng dự đoán và đánh giá phản ứng của con người;

Dễ dàng tiếp cận với mọi người;

Có khả năng dành được niềm tin và sự tôn trọng;

Lịch sử và phong cách tốt.

3. Khả năng giao tiếp, thuyết phục và thúc đẩy:

Biết lắng nghe;

Dễ dàng giao tiếp bằng lời nói và văn bản;

Có khả năng thuyết phục và thúc đẩy.

4. Chín chắn về trí tuệ và t́nh cảm:

(https://tuvankientrucxaydung.files.wordpress.com/2015/07/1a785-giam2bsat2b3.jpg)

Ổn định về ứng xử và hành động;

Độc lập và rút ra kết luận vô tư;

Có khả năng chịu đựng sức ép, sống trong tâm trạng bực ḿnh và bấp bênh;

Có khả năng hành động thư thái với phong cách b́nh tĩnh và khách quan;

Tự chủ trong mọi t́nh huống;

Linh hoạt và thích nghi với điều kiện thay đổi.

5. Niềm say mê và sáng kiến cá nhân:

Có tŕnh độ tự tin cao trên cơ sở bản lĩnh vững vàng;

Có tham vọng, và hoài băo lành mạnh;

Có tinh thần kinh doanh, chấp nhận rủi ro;

Dũng cảm, sáng kiến và kiên tŕ trong hành động.

6. Đạo đức và liêm chính:

Mong muốn giúp người thực sự;

Cực ḱ trung thực;

Có khả năng thừa nhận sự giới hạn của tŕnh độ;

Có khả năng nhận khuyết điểm và học tập từ thất bại.

7. Tráng kiện về thể lực và minh mẫn về tinh thần:

Có khả năng chịu đựng các điều kiện sống và lao động đặc biệt của nhà tư vấn thiết kế (http://www.songnam.net/Dich-vu-va-Du-an/Tu-van-thiet-ke-/47)


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.