$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Nâng cấp đô thị
Ashui.com/Forum ashui
15/11/2019, 08:05  
27033 bài viết trong 10587 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
   Trang chủ   Lịch sự kiện Thành viên Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Chuyển xuống
  In ấn  
Tác giả Chủ đề: Nâng cấp đô thị  (Đọc 4451 lần)
0 thành viên và 1 khách đang xem chủ đề này.
Wiki
Wikipedia
Ashui-U
*


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nữ
Bài: 125


Xem hồ sơ Trang chủ
« Trả lời #6 vào: 20/05/2009, 13:23 »

Các tiêu chí phân loại đô thị mới 

100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường”. Đó là một trong những tiêu chí mới của loại đô thị đặc biệt được quy định trong Nghị định 42 của Thủ tướng về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị vừa ban hành.

Đô thị được phân thành 6 loại, trong đó đô thị loại đặc biệt là TP trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và các đô thị trực thuộc.

Đô thị loại I, loại II là TP trực thuộc Trung ương có các quận nội thành, huyện ngoại thành và có thể có các đô thị trực thuộc; là TP thuộc tỉnh có các phường nội thành và các xă ngoại thành.

Đô thị loại III là TP hoặc thị xă thuộc tỉnh có các phường nội thành, nội thị và các xă ngoại thành, ngoại thị.

Đô thị loại IV là thị xă thuộc tỉnh có các phường nội thị và các xă ngoại thị.

Đô thị loại IV, đô thị loại V là thị trấn thuộc huyện có các khu phố xây dựng tập trung và có thể có các điểm dân cư nông thôn.

Nghị định cũng đă quy định nguyên tắc, các tiêu chuẩn phân loại đô thị, căn cứ và chức năng đô thị; quy mô dân số tối thiểu phải đạt 4.000 người trở lên; mật độ dân số phù hợp với quy mô, tính chất và đặc điểm của từng loại đô thị; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong nội thành, nội thị phải đạt tối thiểu 65% so với tổng số lao động; hệ thống công tŕnh hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị.

– Đô thị loại đặc biệt chức năng là thủ đô hoặc trung tâm kinh tế, tài chính, hành chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, y tế, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế… có vai tṛ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xă hội của cả nước. Quy mô dân số toàn đô thị từ 5 triệu người trở lên và có mật độ dân số khu vực nội thành từ 15.000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu đạt 90% so với tổng số lao động. Hệ thống các công tŕnh hạ tầng đô thị đối với khu vực nội thành phải được đầu tư xây dựng đồng bộ và cơ bản hoàn chỉnh, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường đô thị; 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. Các khu đô thị mới trong đô thị loại đặc biệt phải đạt tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu và trên 60% các trục phố chính đô thị phải đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị, có các không gian công cộng…

– Đô thị loại I trực thuộc Trung ương có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa... có vai tṛ thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xă hội của một vùng lănh thổ liên tỉnh hoặc của cả nước. Đô thị trực thuộc Trung ương quy mô dân số đạt 1 triệu người trở lên; mật độ dân số nội thành đạt 12.000/km². Đô thị trực thuộc tỉnh đạt 500.000 người trở lên và có mật độ dân số nội thành tối thiểu 10.000 người/km².

– Đô thị loại II có quy mô dân số đạt từ 300.000 người trở lên. Trường hợp đô thị loại II trực thuộc Trung ương th́ quy mô dân số phải đạt trên 800.000 người. Đô thị trực thuộc tỉnh có mật độ dân số từ 8.000 người/km² trở lên; trường hợp đô thị trực thuộc Trung ương th́ quy mô mật độ dân số từ 10.000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành tối thiểu đạt 80% so với tổng số lao động.

– Đô thị loại III có dân số từ 150.000 người trở lên; mật độ dân số khu vực nội thành, nội thị từ 6.000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thành, nội thị tối thiểu đạt 75% so với tổng số lao động.

– Đô thị loại IV có dân số 50.000 người trở lên. Mật độ dân số khu vực nội thị từ 4.000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị tối thiểu đạt 70% so với tổng số lao động.

– Đô thị loại V có dân số từ 4.000 người trở lên. Mật độ dân số b́nh quân từ 2.000 người/km² trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tại các khu phố xây dựng tối thiểu đạt 65% so với tổng số lao động.

C̣n đối với các đô thị ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo th́ quy mô dân số và mật độ dân số có thể thấp hơn, nhưng tối thiểu phải đạt 50% tiêu chuẩn quy định, các tiêu chuẩn khác phải bảo đảm tối thiểu 70% mức tiêu chuẩn quy định so với các loại đô thị tương đương.

Nghị định 42/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-7-2009 và thay thế Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 5-10-2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lư đô thị.
Địa chỉ IP đã được lưu lại

Wiki
admin
Bạn là khách
« Trả lời #5 vào: 27/02/2009, 17:39 »

Giảm tải vùng lơi đô thị

Đă có những nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể cho việc giảm tải các vùng lơi đô thị và sự lên tiếng của công luận mỗi khi các không gian công cộng bị xâm hại. Những nhà quản lí đô thị không thể không biết, nhưng dường như quan hệ sử dụng đô thị đang bị chi phối bởi các nhóm lợi ích? Từ 1994 đến nay, Hà Nội đă mất hơn một nửa số hồ nước…

Điều tra mới nhất của dự án “Chiến lược nâng cấp đô thị quốc gia và kế hoạch đầu tư tổng thể đến năm 2020- NUUP" cho biết mật độ dân số đô thị ở phường (địa bàn đặc trưng của đô thị) dao động từ 2.000 người/km2 – 4.000 người/km2. Vùng lơi đô thị (các quận nội thành cũ của Hà Nội và TP.HCM) dân số chắc chắn cao hơn thế.Dăn dân và tăng cây xanh

Những bức bách về sự quá tải trên nhiều phương diện đặt ra yêu cầu cấp bách cần phải giảm tải cho các khu vực trung tâm đô thị. Trong đó có giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa xây dựng lấn chiếm những khu vực đất công cộng, xâm hại đến hệ thống thảm xanh (cây xanh) vốn đang c̣n lại ít ỏi ở đây.

Không xây dựng những công tŕnh có sức chứa lớn như khách sạn, trung tâm thương mại, cao ốc văn pḥng… đồng thời với việc mở các vành đai giao thông nhằm buộc các phương tiện vận tải lớn không chạy vào vùng mật độ người đă quá cao.

Cũng tại khu vực này cần bảo vệ nghiêm ngặt những khoảng không gian công cộng để tăng mật độ cây xanh.

Như Hà Nội (tỉ lệ cây xanh/người mới đạt trên 1%), diện tích đất cây xanh khoảng dưới 2m2/người. Vậy muốn tăng tỉ lệ này lên 7m2/người, Hà Nội, phải “giải toả bớt công tŕnh xây dựng” chứ không thể lấy diện tích cây trồng ở Sóc Sơn hay cộng thảm rừng ở Ba V́ để tính diện tích phủ xanh cho quận Đống Đa, Hai Bà Trưng hay Hoàng Mai… được.

Tỉ lệ này phải được tính trên mật độ dân cư và diện tích chiếm đất ngay trên địa bàn. Tỉ lệ cây xanh của TP.HCM cũng chẳng hơn ǵ Hà Nội. TP.HCM cũng t́m cách nâng chỉ tiêu cây xanh bằng hướng phát triển hệ thống cây xanh tại 6 quận mới và 5 huyện ngoại thành. Tức là vùng lơi (các quận cũ) sẽ không c̣n cơ hội có thêm cây xanh. Chưa nói yêu cầu th́ cần tới vài trăm ha để xây dựng các vườn ươm, hiện TP.HCM mới có 40ha.

Nhiều khách quốc tế đến Hà Nội, TP.HCM khen có nhiều cây xanh, tuy nhiên, phần lớn đó mới chỉ là cây xanh ven đường phố, c̣n những mảng xanh trong long đô thị lại quá ít ỏi, mật độ xây dựng chiếm đến 95%. V́ các mô h́nh hệ thống vườn nhóm, vườn phường… đang mất dần.


Phố Hoàng Diệu (Hà Nội)

Công viên là hạ tầng kỹ thuật

Dáng vóc đô thị ngày một lớn nhanh (quy mô không gian đô thị tăng, số lượng đô thị nhiều) nhưng hạ tầng kỹ thuật chậm phát triển và thiếu đồng bộ. Tại các đô thị lớn, chỉ tiêu về hạ tầng giao thông chỉ đáp ứng được 35%-40% so với nhu cầu. Hà Nội và TP.HCM diện tích đất giao thông chỉ chiếm khoảng 7,8%-10%, ở nhiều thành phố tiên tiến tỉ lệ này chiếm tới 15%-18%. Thêm nữa, do lưu lượng giao thông tăng nhanh, đường trung tâm đô thị hẹp, khó cải tạo, nâng cấp – đă dẫn tới t́nh trạng ô nhiễm không khí (cao gấp từ 1,5 – 3 lần tiêu chuẩn cho phép).

Do bị lấn chiếm, bị phủ đầy mật độ xây dựng lên nhiều khu vực (bê tông hoá) nên khả năng tự thẩm thấu, tự tiêu nước rất kém, TP.HCM và Hà Nội đều bị t́nh trạng này. Nó là nguyên nhân chủ yếu của thảm kịch ngập lụt liên miên tại TP.HCM – khi gặp triều cường và mưa lớn. Chỉ sau 15 năm (1994 đến 2008), Hà Nội đă mất hơn một nửa số hồ nước (chưa kể diện tích các hồ khác bị thu hẹp).


Màu xanh quí giá trong công viên Thống Nhất (Ảnh: VNN)

Sở dĩ nói công viên cũng tham gia vào hạ tầng kỹ thuật của thành phố, bởi chính các diện tích đất hở (đất cây xanh) góp phần chứa nước trong mùa mưa. Đơn cử một ví dụ, công viên Thống nhất – Hà Nội diện tích đất ở là 27,8ha. Cùng với 21ha hồ, nó góp phần lưu giữ lượng nước tại chỗ (thoát nước cục bộ) cho các vùng xung quanh trước khi đổ vào hệ thống thoát nước theo hướng Nam thành phố.

Nhưng việc cấp phép cho xây khách sạn tại công viên Thống Nhất, hoặc dự kiến xây khách sạn 54 tầng tại công viên 23-9 (TP.HCM) sẽ trực tiếp gây hại cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật vốn rất yếu kém của hai thành phố này.

Tóm lại, đă có những nghiên cứu đề xuất giải pháp cụ thể cho việc giảm tải các vùng lơi đô thị và sự lên tiếng của công luận mỗi khi các không gian công cộng ở đó bị xâm hại. Những nhà quản lí đô thị không thể không biết nhưng dường như quan hệ sử dụng đô thị (đặc biệt trên các loại đất công) đang bị chi phối bởi các nhóm lợi ích?

Ngọc Lư  (Người Đô Thị)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
MOC
Bộ Xây dựng
Ashui-U
*


Gián tuyến Gián tuyến

Bài: 55


Xem hồ sơ Trang chủ E-mail
« Trả lời #4 vào: 06/12/2008, 20:32 »

Đề án “Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nh́n đến năm 2050” vừa được Bộ Xây dựng hoàn chỉnh và tŕnh Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu sẽ phát triển hệ thống đô thị Việt Nam bền vững; đảm bảo chất lượng sống của người dân đô thị ngày được nâng cao; có cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xă hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường sống trong sạch, an toàn; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có mối quan hệ và vị thế xứng đáng, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xă hội của quốc gia, khu vực và quốc tế; đồng thời, đến năm 2050 đô thị Việt Nam phát triển mạnh theo mô h́nh mạng lưới đô thị.

Năm 2025, dự báo tổng số đô thị cả nước khoảng gần 1.000 đô thị. Trong đó, đô thị từ loại I đến đặc biệt là 17 đô thị (3 đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng); đô thị loại II là 20 đô thị; đô thị loại III là 81 đô thị; đô thị loại IV là 122 đô thị, c̣n lại là các đô thị loại V... Ngoài ra có thêm một số khu đô thị mới và khu kinh tế.

Thực tế cho thấy, trong quá tŕnh đô thị hóa và phát triển đô thị ở nước ta đang c̣n những bất cập, hạn chế cần phải giải quyết, khắc phục trong thời gian tới như:

- Tốc độ phát triển quá nhanh của đô thị đă vượt khả năng điều hành của chính quyền địa phương. Năng lực quản lư đô thị chưa theo kịp nhu cầu đ̣i hỏi của thực tế.

- Sự phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị.

- Nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật đô thị lớn, nhưng việc xă hội hóa, huy động các nguồn lực trong xă hội c̣n hạn chế.

- Hiện tượng ùn tắc, tai nạn giao thông vẫn là mối lo ngại tại các đô thị lớn; tỷ lệ đất giao thông trong các đô thị c̣n thấp, hầu hết đạt dưới 10% đất xây dựng đô thị.

- Bên cạnh các vấn đề phức tạp của quá tŕnh đô thị hóa và phát triển đô thị như dịch cư, chênh lệch giàu nghèo, nhà ở, lao động, việc làm, phát triển vùng ven đô, liên kết đô thị - nông thôn, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên các đô thị Việt Nam c̣n đang đứng trước nhiều thách thức mới nảy sinh mang tính toàn cầu như hội nhập, cạnh tranh đô thị; biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao, phát triển bền vững.
Địa chỉ IP đã được lưu lại

http://www.moc.gov.vn
saopy
Ashui-IGián tuyến Gián tuyến

Bài: 3


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #3 vào: 28/08/2008, 12:09 »

HaQuynh nói chính xác.
Như vậy, không phải là nâng cấp đô thị VN mà là "hạ cấp"...
Địa chỉ IP đã được lưu lại

Vận đời mang nghiệp với nghề
Tay cầm tiền kiếp, mà không cầm ǵ
Chỉ cầm duyên kiếp nhỏ nhoi
Và cầm một mẩu định tiền con con
Vờ KhỜ
Ashui-IGián tuyến Gián tuyến

Bài: 36


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #2 vào: 28/08/2008, 11:12 »

...

Trước mắt, sẽ có tám đô thị được ưu tiên triển khai nâng cấp. Tại phía Bắc gồm các TP Việt Tŕ, Điện Biên Phủ, thị xă Cao Bằng, TP Hải Dương và thị xă Ninh B́nh. Tại Tây nguyên có thị xă Kontum. Tại đồng bằng sông Cửu Long có TP Cà Mau và thị xă Trà Vinh. Dự toán chi phí cơ bản cho nâng cấp tám đô thị ưu tiên là 11.600 tỉ đồng.

cực ghét cái cách dùng chữ "ưu tiên" này! chẳng nhẽ những đô thị c̣n lại "kém" hơn hay không phải là "con cưng" nên không được ...ưu tiên  Huh?

có thể viết: "Trước mắt, sẽ có 8 đô thị trong kế hoạch triển khai nâng cấp... "  Lips Sealed
Địa chỉ IP đã được lưu lại
haquynh
Ashui-IQuy Nhơn
Gián tuyến Gián tuyến

Bài: 3


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #1 vào: 28/08/2008, 01:55 »


Theo đó, sẽ có khoảng 95 đô thị loại 4 trở lên được nâng cấp, với mục tiêu toàn bộ dân cư đô thị được tiếp cận với nước sạch, nhà vệ sinh có bể tự hoại, chất thải rắn và nước thải được thu gom, xử lý, hệ thống thoát nước kết hợp cho cả thoát nước mưa và nước thải được khôi phục và lắp đặt nhằm giảm bớt nguy cơ lụt lội và loại bỏ nước thải khỏi môi trường.

Các khu xây dựng tại đô thị có thể đạt chuẩn về mật độ đường giao thông, hệ thống đèn đường tại các đô thị được nâng cấp, tất cả những ngôi nhà xây tại các khu vực không đảm bảo an toàn và không phù hợp cho sinh sống của người dân sẽ được di dời, các hộ dân sinh sống tại các khu vực có thu nhập thấp có thể được vay vốn để cải tạo nhà ở của mình.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng chi phí dự toán cho nâng cấp 95 đô thị từ loại 4 và cao hơn là khoảng 174.143 tỉ đồng.

Trước mắt, sẽ có tám đô thị được ưu tiên triển khai nâng cấp. Tại phía Bắc gồm các TP Việt Trì, Điện Biên Phủ, thị xã Cao Bằng, TP Hải Dương và thị xã Ninh Bình. Tại Tây nguyên có thị xã Kontum. Tại đồng bằng sông Cửu Long có TP Cà Mau và thị xã Trà Vinh. Dự toán chi phí cơ bản cho nâng cấp tám đô thị ưu tiên là 11.600 tỉ đồng.
Việc nâng cấp, nâng loại đô thị thời gian qua, thực chất chỉ là việc "tên hoá" các tỉnh lỵ bằng danh xưng "thành phố thuộc tỉnh", các huyện lỵ bằng danh xưng "thị xã", còn việc đầu tư hạ tầng, tiện nghi đô thị thì theo dạng "nước nổi, bèo trôi". Qua việc chấm điểm, hầu hết các đô thị đều được châm chước các chỉ tiêu về cấp thoát nước, cây xanh, nhà ở... Chỉ có chỉ tiêu đất đai và dân số là thừa (vì chỉ cần vài động tác hành chính sáp nhập là có liền, đâu cần đầu tư bằng tài chính).
Chưa kể, nhiều vị còn mắc nặng bệnh thành tích, thích "dưới triều chấp chính" của mình có được "thành tựu" lên loại, nâng cấp đô thị, nên "chạy chọt" đủ kiểu. Chỉ có người dân là gánh chịu mức thuế mà không được hưởng tiện nghi đô thị (Lên loại, lên cấp đô thị là khung thuế giá đất lên ngay, bất kể có tiện nghi hạ tầng hay không!?)
« Sửa chữa bởi: 28/08/2008, 02:00 bởi haquynh » Địa chỉ IP đã được lưu lại

Nh@n loại ơi, tôi yêu Người. Nhưng, hăy cảnh giác!
vnArchitects
Bạn là khách
« vào: 19/06/2008, 09:14 »

Chiều 17-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đă có tờ tŕnh đề nghị Thủ tướng phê duyệt chương tŕnh nâng cấp đô thị quốc gia và kế hoạch đầu tư tổng thể cho nâng cấp đô thị đến năm 2020 (gọi tắt là NUUP).

Theo đó, sẽ có khoảng 95 đô thị loại 4 trở lên được nâng cấp, với mục tiêu toàn bộ dân cư đô thị được tiếp cận với nước sạch, nhà vệ sinh có bể tự hoại, chất thải rắn và nước thải được thu gom, xử lư, hệ thống thoát nước kết hợp cho cả thoát nước mưa và nước thải được khôi phục và lắp đặt nhằm giảm bớt nguy cơ lụt lội và loại bỏ nước thải khỏi môi trường.

Các khu xây dựng tại đô thị có thể đạt chuẩn về mật độ đường giao thông, hệ thống đèn đường tại các đô thị được nâng cấp, tất cả những ngôi nhà xây tại các khu vực không đảm bảo an toàn và không phù hợp cho sinh sống của người dân sẽ được di dời, các hộ dân sinh sống tại các khu vực có thu nhập thấp có thể được vay vốn để cải tạo nhà ở của ḿnh.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, tổng chi phí dự toán cho nâng cấp 95 đô thị từ loại 4 và cao hơn là khoảng 174.143 tỉ đồng.

Trước mắt, sẽ có tám đô thị được ưu tiên triển khai nâng cấp. Tại phía Bắc gồm các TP Việt Tŕ, Điện Biên Phủ, thị xă Cao Bằng, TP Hải Dương và thị xă Ninh B́nh. Tại Tây nguyên có thị xă Kontum. Tại đồng bằng sông Cửu Long có TP Cà Mau và thị xă Trà Vinh. Dự toán chi phí cơ bản cho nâng cấp tám đô thị ưu tiên là 11.600 tỉ đồng.
Địa chỉ IP đã được lưu lại
Trang: [1]   Chuyển lên
  In ấn  
 
Chuyển tới:  

Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC