$txt['colorize_color'] = 'Color';$txt['HPlocation'] = 'Project Honey Pot (all regions)'; // MOD Quick PM $txt['quick_pm'] = 'Quick PM'; $txt['change_quick_pm'] = 'Change to Quick PM'; $txt['change_quick_reply'] = 'Change to Quick Reply'; $txt['send_message'] = 'Send message'; $txt['quick_pm_desc'] = 'With Quick-PM you can write a personal message when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal personal message.'; $txt['display_quick_pm'] = 'Enable Quick PM (requires enable Quick Reply)'; // MOD Auto Merge Double Post $txt['permissionname_doublePost'] = 'Allow to do Double Post'; $txt['permissionhelp_doublePost'] = 'By Enabling this will allow them to double post.'; $txt['AutoMergePost_div'] = 'Add text when merging the post'; $txt['AutoMergePost_div_sub'] = 'You can use BBC and $date variable'; $txt['AutoMergePost_time'] = 'Time after which it will allow the bump the topic'; $txt['AutoMergePost_time_sub'] = 'Time 0 to disable the MOD and 9999 for never allow bump'; // Aeva Media extra strings $txt['aeva_gallery'] = isset($txt['aeva_gallery']) ? $txt['aeva_gallery'] : 'Media'; $txt['aeva_home'] = 'Home'; $txt['aeva_unseen'] = 'Unseen'; $txt['aeva_profile_sum'] = 'Summary'; $txt['aeva_view_items'] = 'View items'; $txt['aeva_view_coms'] = 'View comments'; $txt['aeva_view_votes'] = 'View votes'; $txt['aeva_gotolink'] = 'Details'; $txt['aeva_zoom'] = 'Zoom'; $txt['permissiongroup_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissiongroup_simple_aeva'] = 'Aeva Media'; $txt['permissionname_aeva_access'] = 'Access Gallery'; $txt['permissionname_aeva_moderate'] = 'Moderate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_manage'] = 'Administrate Gallery'; $txt['permissionname_aeva_access_unseen'] = 'Access unseen area'; $txt['permissionname_aeva_search'] = 'Search in Gallery'; $txt['permissionname_aeva_add_user_album'] = 'Add Albums'; $txt['permissionname_aeva_add_playlists'] = 'Add User Playlists'; $txt['permissionname_aeva_auto_approve_albums'] = 'Auto-approve Albums'; $txt['permissionname_aeva_moderate_own_albums'] = 'Moderate own Albums'; $txt['permissionname_aeva_viewprofile'] = 'View anyone\'s Gallery profile'; $txt['cannot_aeva_viewprofile'] = 'You cannot view Gallery profiles'; // End Aeva Media strings $txt['display_facebook_like'] = 'Display Facebook Like icon?'; $txt['display_facebook_like_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within posts.'; $txt['display_facebook_like_all'] = 'Display Facebook Like icon in all posts?'; $txt['display_facebook_like_all_desc'] = 'Enabling this will Display the Facebook Like Icon within all posts. Note Display Facebook Like Icon has to be enabled'; Văn nghệ Cửa Biển
Ashui.com/Forum ashui
06/12/2019, 11:42  
27258 bài viết trong 10812 chủ đề bởi 205210 thành viên
Xem các bài viết mới trên diễn đàn.
Xin chào ! Bạn là khách. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký.

Đăng nhập với tên truy cập, mật khẩu và thời gian tự động thoát
VNArchitects.com
Chủ đề quan tâm: Để đăng kư thành viên, xin vui ḷng liên hệ: admin@ashui.com
 
   Trang chủ   Lịch sự kiện Thành viên Tìm kiếm Trợ giúp Đăng nhập Đăng ký  
Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Chuyển xuống
  In ấn  
Tác giả Chủ đề: Văn nghệ Cửa Biển  (Đọc 43203 lần)
0 thành viên và 3 khách đang xem chủ đề này.
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #201 vào: 25/07/2011, 23:06 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a06.jpg (53.67 KB, 397x298 - xem 472 lần.)

* a07.jpg (58.36 KB, 397x298 - xem 778 lần.)

* a08.jpg (53.49 KB, 397x298 - xem 1097 lần.)

* a09.jpg (59.6 KB, 397x298 - xem 436 lần.)

* a10.jpg (64.37 KB, 397x298 - xem 505 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #200 vào: 25/07/2011, 23:04 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a01.jpg (57.81 KB, 397x298 - xem 432 lần.)

* a02.jpg (57.34 KB, 397x298 - xem 425 lần.)

* a03.jpg (49.92 KB, 397x298 - xem 424 lần.)

* a04.jpg (62.62 KB, 397x298 - xem 735 lần.)

* a05.jpg (51.55 KB, 397x298 - xem 1213 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #199 vào: 25/07/2011, 22:51 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a06.jpg (51.12 KB, 397x298 - xem 1218 lần.)

* a07.jpg (45.4 KB, 397x298 - xem 703 lần.)

* a08.jpg (59.45 KB, 397x298 - xem 903 lần.)

* a09.jpg (58.08 KB, 397x298 - xem 435 lần.)

* a10.jpg (43.54 KB, 397x298 - xem 423 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #198 vào: 25/07/2011, 22:49 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a01.jpg (59.93 KB, 397x298 - xem 2194 lần.)

* a02.jpg (49.2 KB, 397x298 - xem 672 lần.)

* a03.jpg (60.42 KB, 397x298 - xem 2159 lần.)

* a04.jpg (55.32 KB, 397x298 - xem 436 lần.)

* a05.jpg (58.57 KB, 397x298 - xem 2005 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #197 vào: 25/07/2011, 22:40 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a16.jpg (47.01 KB, 397x298 - xem 439 lần.)

* a17.jpg (60.41 KB, 397x298 - xem 664 lần.)

* a18.jpg (50.4 KB, 397x298 - xem 416 lần.)

* a19.jpg (61.82 KB, 397x298 - xem 1027 lần.)

* a20.jpg (48.99 KB, 397x298 - xem 446 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #196 vào: 25/07/2011, 22:37 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a11.jpg (59.06 KB, 397x298 - xem 417 lần.)

* a12.jpg (50.95 KB, 397x298 - xem 1683 lần.)

* a13.jpg (49.04 KB, 397x298 - xem 424 lần.)

* a14.jpg (58.93 KB, 397x298 - xem 419 lần.)

* a15.jpg (50.8 KB, 397x298 - xem 416 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #195 vào: 25/07/2011, 22:35 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a06.jpg (50.36 KB, 397x298 - xem 398 lần.)

* a07.jpg (59.59 KB, 397x298 - xem 2183 lần.)

* a08.jpg (59.4 KB, 397x298 - xem 405 lần.)

* a09.jpg (57.97 KB, 397x298 - xem 406 lần.)

* a10.jpg (57.89 KB, 397x298 - xem 417 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #194 vào: 25/07/2011, 22:33 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a01.jpg (67.74 KB, 397x298 - xem 903 lần.)

* a02.jpg (60.89 KB, 397x298 - xem 401 lần.)

* a03.jpg (62.23 KB, 397x298 - xem 394 lần.)

* a04.jpg (63.82 KB, 397x298 - xem 413 lần.)

* a05.jpg (67.61 KB, 397x298 - xem 1322 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #193 vào: 25/07/2011, 22:06 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a11.jpg (63.95 KB, 397x298 - xem 405 lần.)

* a12.jpg (68.77 KB, 397x298 - xem 409 lần.)

* a13.jpg (61.99 KB, 397x298 - xem 424 lần.)

* a14.jpg (48.32 KB, 397x298 - xem 396 lần.)

* a15.jpg (58.31 KB, 397x298 - xem 393 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #192 vào: 25/07/2011, 22:04 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a06.jpg (63.01 KB, 397x298 - xem 392 lần.)

* a07.jpg (58.96 KB, 397x298 - xem 400 lần.)

* a08.jpg (63.99 KB, 397x298 - xem 384 lần.)

* a09.jpg (59.08 KB, 397x298 - xem 405 lần.)

* a10.jpg (67.23 KB, 397x298 - xem 406 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #191 vào: 25/07/2011, 22:02 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a01.jpg (63.5 KB, 397x298 - xem 399 lần.)

* a02.jpg (63.04 KB, 397x298 - xem 406 lần.)

* a03.jpg (61.86 KB, 397x298 - xem 380 lần.)

* a04.jpg (60.5 KB, 397x298 - xem 388 lần.)

* a05.jpg (56.43 KB, 397x298 - xem 395 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #190 vào: 25/07/2011, 21:46 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a12.jpg (60.91 KB, 397x298 - xem 403 lần.)

* a13.jpg (62.78 KB, 397x298 - xem 396 lần.)

* a14.jpg (51.4 KB, 397x298 - xem 399 lần.)

* a15.jpg (55.56 KB, 397x298 - xem 404 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #189 vào: 25/07/2011, 21:45 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a06.jpg (59.7 KB, 397x298 - xem 402 lần.)

* a07.jpg (60.99 KB, 397x298 - xem 402 lần.)

* a08.jpg (62.47 KB, 397x298 - xem 388 lần.)

* a09.jpg (61.01 KB, 397x298 - xem 389 lần.)

* a10.jpg (58.9 KB, 397x298 - xem 400 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #188 vào: 25/07/2011, 06:16 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* b01.jpg (57.81 KB, 397x298 - xem 393 lần.)

* b02.jpg (49.93 KB, 397x298 - xem 2544 lần.)

* a16.jpg (43.71 KB, 397x298 - xem 390 lần.)

* a17.jpg (43.99 KB, 397x298 - xem 1013 lần.)

* a18.jpg (53.14 KB, 397x298 - xem 1005 lần.)
« Sửa chữa bởi: 25/07/2011, 23:09 bởi catbien » Địa chỉ IP đã được lưu lại
catbien
Administrator
Ashui-A
*****


Gián tuyến Gián tuyến

Giới tính: Nam
Bài: 1108


Xem hồ sơ E-mail
« Trả lời #187 vào: 25/07/2011, 06:15 »

Ra mắt CLB Thơ Lục bát Hải Pḥng


* a01.jpg (48.84 KB, 397x298 - xem 384 lần.)

* a02.jpg (53.24 KB, 397x298 - xem 1260 lần.)

* a03.jpg (62.61 KB, 397x298 - xem 542 lần.)

* a04.jpg (61.99 KB, 397x298 - xem 421 lần.)

* a05.jpg (64.22 KB, 397x298 - xem 386 lần.)
Địa chỉ IP đã được lưu lại
Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Chuyển lên
  In ấn  
 
Chuyển tới:  

Liên hệ Ban quản trị diễn đàn: ASEAN TIMES ONLINE
+84 9 8888 7890 | E-mail: admin@ashui.com
URLs: vnarchitects.ashui.com, vnarchitects.com
© 2008 VNArchitects | Ashui® Corporation
Hỗ trợ bởi MySQL Hỗ trợ bởi PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2005, Simple Machines LLC