Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 07

07_1ev

07_2ev