Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 15

15_1v

15_2v

15_3v