Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 16

16_1ev

16_2ev

16_3ev