Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 18

18_1ev

18_2ev