Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 22

22_1ev

22_2ev