Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 27

27_1ev

27_2ev