Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 29

29_1ev

29_2ev