Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án 36

36_1ev

36_2ev