037 – Trơ trụi 1


  • Địa điểm:Tỉnh Lâm Đồng
  • Thời gian: 15:34′ ngày 24/06/2014