038 – Panorama phố sau mưa


  • Địa điểm: Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Thời gian: 11:05′ ngày 17/07/2014