099 – Mối đe dọa môi trường thiên nhiên & động vật hoang dã


  • Địa điểm chụp: Hồ Lắk, Buôn Ma Thuột
  • Thời gian chụp: 12-3-2014