Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn Ashui Awards 2020: 

 1. PGS.TS.KTS VŨ HỒNG CƯƠNG
  Trưởng khoa Nội thất & MTCN – Đại học Kiến trúc Hà Nội
 2. Bà NGUYỄN PHAN THÙY DƯƠNG
  Chủ biên ELLE Decoration Vietnam
 3. Ông LÊ VIỆT HÀ
  Chủ tịch Ashui.com
 4. Ông ĐINH VĂN HIỆP
  Phó tổng giám đốc Turner Việt Nam
 5. Bà PHẠM THỊ THANH HUYỀN
  Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam – Bộ Xây dựng
 6. KTS NGUYỄN HUY KHANH
  Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)
 7. TS.KTS TÔ KIÊN
  Chuyên gia Cao cấp Quy hoạch đô thị (Tập đoàn EJEC, Nhật Bản)
 8. Ông ĐẶNG THÀNH LONG
  Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC)
 9. KTS NGUYỄN HOÀNG MẠNH
  Giám đốc MIA Design Studio
 10. TS HOÀNG HỮU PHÊ
  Chủ tịch HĐQT R&D Consultants
 11. KTS LÊ TRƯƠNG
  Tổng giám đốc TT-Associates
 12. KTS PHAN QUỐC VINH
  Chủ tịch HĐQT Siêu Chung Kỳ (SCK)

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN:

 • Lựa chọn, bổ sung các đề cử chính thức
 • Bỏ phiếu bình chọn. Kết quả cuối cùng được tính theo 50% kết quả bình chọn cộng đồng và 50% kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
Share Button