Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn Ashui Awards 2021: 

 1. PGS.TS.KTS VŨ HỒNG CƯƠNG
  Trưởng khoa Nội thất & MTCN – Đại học Kiến trúc Hà Nội
 2. NTK NGUYỄN PHAN THÙY DƯƠNG
  Chủ biên ELLE Decoration Vietnam
 3. Ông LÊ VIỆT HÀ
  Chủ tịch Ashui.com
 4. Ông ĐINH VĂN HIỆP
  Phó tổng giám đốc Turner Việt Nam
 5. Nhà báo PHẠM HY HƯNG
  Tạp chí Kiến trúc & Đời sống
 6. KTS NGUYỄN HUY KHANH
  Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
 7. TS.KTS TÔ KIÊN
  Chuyên gia Cao cấp Quy hoạch đô thị (Tập đoàn EJEC, Nhật Bản)
 8. KTS TRẦN THỊ NGỤ NGÔN
  Đồng sáng lập Tropical Space
 9. TS HOÀNG HỮU PHÊ
  Chủ tịch HĐQT R&D Consultants
 10. KTS LÊ TRƯƠNG
  Tổng giám đốc TT-Associates
 11. KTS PHAN QUỐC VINH
  Chủ tịch HĐQT Siêu Chung Kỳ (SCK)
 12. ThS.KTS TRẦN THÀNH VŨ
  Chủ tịch Hội Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng Việt Nam

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN:

 • Lựa chọn, bổ sung các đề cử chính thức
 • Bỏ phiếu bình chọn. Kết quả cuối cùng được tính theo 50% kết quả bình chọn cộng đồng và 50% kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
Share Button