Hội đồng tuyển chọn

Danh sách Hội đồng tuyển chọn năm 2018: 

hoidongtuyenchon2018

 

 1. KTS Trần Ngọc Chính   – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam / Chủ tịch hội đồng
 2. Ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam
 3. GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính
 4. TS. Hoàng Hữu Phê      – Chủ tịch HĐQT Vinaconex R&D
 5. PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương – Chủ nhiệm khoa Nội thất & Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Kiến trúc Hà Nội
 6. TS. Phó Đức Tùng
 7. KTS Phan Quốc Vinh     – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Siêu Chung Kỳ (SCK) - Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam
 8. Ông Đinh Văn Hiệp        – Turner Vietnam
 9. Ông Đặng Thành Long  – Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam
 10. KTS Lê Trương              – Tổng giám đốc TT-Associates
 11. KTS Nguyễn Huy Khanh – Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP
 12. Nhà báo Lê Việt Hà        – Chủ tịch Ashui.com / Thường trực hội đồng

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN:

 • Lựa chọn, bổ sung các đề cử chính thức
 • Bỏ phiếu bình chọn. Kết quả cuối cùng được tính theo 50% kết quả bình chọn cộng đồng và 50% kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
Share Button