Kết quả 2015

AshuiAwards2015img

  • Số phiếu online: 21.660
  • Số phiếu hợp lệ: 15.402

AshuiAwards2015ketqua

CÁCH TÍNH KẾT QUẢ

  • Kết quả cuối cùng được tính theo 50% kết quả bình chọn cộng đồng và 50% kết quả của Hội đồng tuyển chọn.
  • Kết quả bình chọn cộng đồng là tỷ lệ phần trăm theo số lượng phiếu trực tuyến.
  • Kết quả của Hội đồng tuyển chọn là tỷ lệ phần trăm theo số phiếu của các thành viên hội đồng.

 

TRAO GIẢI

  • Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trang trọng vào hồi 15h chiều ngày 14/1/2016 (thứ Năm) tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera – 1 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

AshuiAwards2015traogiai

AA8759

AA8760

AA8778

AA8780

AA8783

AA8787

AA8791

AA8792

AA8793

AA8794

AA8795

AA8796

AA8797

AA8798

AA8799

AA8800

AA8802

AA8805

AA8806

AA8807

AA8808

AA8811

AA8815

AA8817

AA8818

AA8819

AA8821

AA8821A

AA8821B

AA8840

AA8824

AA8826

AA8849

Share Button