Home / Ban tổ chức

Hội đồng Anh

20 Thụy Khuê, Hà Nội
T + 84(0)4 3843 6780
F + 84(0)4 3843 4962
Cô Vũ Ngọc Trâm
tram.vu@britishcouncil.org.vn

Báo Thể thao & Văn hoá

33 Lê Thánh Tông, Hanoi
T + 84(0)4 39331878
F + 84(0)4 38264901
Anh Đỗ Doãn Phương
dodoanphuong@yahoo.com

Ashui.com

A47/109 Trường Chinh, Hanoi
T + 84(0)9 88887890
F + 84(0)4 38686107
W    http://ashui.com/danhthuckhonggian