Home / Kết quả / Ý tưởng dự thi / Tổ chức triển lãm tranh vẽ theo các chủ đề khác nhau bên cầu dành cho người đi bộ

Ý tưởng: Tổ chức triển lãm tranh vẽ theo các chủ đề khác nhau bên cầu dành cho người đi bộ.

Mục đích:
Dễ dàng áp dụng vào cuộc sống, làm tăng thêm tính thẩm mỹ, “cái đẹp” cho cuộc sống hằng ngày. Nâng cao tính thẩm mỹ,sự nhận thức và các mục đích khác như: nâng cao cho của người dân về giao thông, sẻ chia vì cộng đồng, bảo vệ môi trường.


Góc nhìn bên cầu


Góc nhìn từ dưới đường lên


Góc nhìn phía trên cầu


Một buổi tổ chức triển lãm ảnh vì người nghèo bên đường dành cho người đi bộ

Đề tài được thực hiện trên đường dành cho người đi bộ đường Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội (Ngày 22/12/2008).

Ý tưởng này nếu được áp dụng sẽ đem lại hiệu quả to lớn không chỉ đối với người tham gia giao thông mà còn đối với bộ mặt văn minh đô thị chào đón đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tác giả: Vũ Đình Nhân

Viết phản hồi