(VTV1) Văn hóa-Sự kiện và Nhân vật / Chủ đề “Xanh hóa Châu Á”

Chương trình “Văn hóa-Sự kiện và Nhân vật” trên kênh VTV1, chủ đề “Xanh hóa Châu Á” – phát sóng lúc 23h ngày 18/8/2016 và 8h sáng 19/8/2016.