Kiểm soát chặt chẽ môi trường nước lưu vực sông La Ngà

Thứ bảy, 07 Tháng 1 2017 22:27 TTXVN, Vietnam+
In

Qua một năm triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông La Ngà đã được kiểm soát, các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi trường phần lớn đều nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Lưu vực sông La Ngà với tổng chiều dài 299km, diện tích đất tự nhiên 3.990km2, trong đó phần diện tích lưu vực nằm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là 1.759km2 có chiều dài là 143km.  


Sông La Ngà.
(Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN) 

Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, lưu vực sông La Ngà chảy qua ba huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Trong quá trình triển khai đề án, tỉnh Bình Thuận thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đo đạc... tại các điểm nóng về môi trường có khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, khu vực giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận. 

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết từ đầu năm 2016 tỉnh đã triển khai phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà, tổ chức lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng nước sông La Ngà (4 đợt/năm) tại bảy vị trí trên địa bàn ba huyện để theo dõi diễn biến chất lượng nước trên lưu vực sông.

Qua bốn đợt lấy mẫu tại 28 điểm, kết quả cho chất lượng nước tương đối tốt, đa số các chỉ số đều nằm trong quy chuẩn môi trường cho phép; một số chỉ tiêu vượt quy chuẩn môi trường cho phép nhưng vẫn đạt mức an toàn.

Đối với công tác kiểm tra các cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường, năm 2016, Bình Thuận đã tổ chức tám đợt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi lợn, chế biến cao su, bệnh viện, bãi rác, các điểm nóng về môi trường, các nguồn gây ô nhiễm thuộc các huyện thuộc lưu vực sông La Ngà.

Qua các đợt kiểm tra cho thấy có 21 cơ sở có nguồn thải chính gây ô nhiễm môi trường, trong đó đã đưa ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường sáu cơ sở, đang theo dõi 14 cơ sở, một cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là Bãi rác huyện Tánh Linh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu huyện Tánh Linh có trách nhiệm thực hiện và chấp hành các biện pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường đúng quy định.

Theo ông Phạm Văn Nam, để triển khai hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong thời gian tới tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường sau khi đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên lưu vực sông La Ngà; kiểm tra lấy mẫu phân tích, phân loại các cơ sở ô nhiễm môi trường trong lưu vực để phục vụ công tác quản lý về bảo vệ môi trường. Thực hiện thường xuyên công tác quan trắc, theo dõi diễn biến chất lượng nước lưu vực sông La Ngà; xử lý triệt để ô nhiễm, khắc phục và cải tạo môi trường những khu vực, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nặng, những điểm nóng về môi trường tại các huyện thuộc lưu vực sông La Ngà.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành, địa phương liên quan của hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực giáp ranh, không để việc sản xuất của các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng hạ lưu các con sông. 

Ngoài ra, do đây là vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, đề nghị hỗ trợ việc điều tra, đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường và phân vùng quản lý tại khu vực giáp ranh./. 

Nguyễn Thanh 
(TTXVN / Vietnam+)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: