Thành phố Hồ Chí Minh huy động vốn đầu tư hạ tầng đô thị

Thứ năm, 07 Tháng 7 2016 21:23 TTXVN, Vietnam+
In

Ngày 7/7, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đã ký kết Quy chế phối hợp huy động vốn đầu tư hạ tầng đô thị. 

Theo đó,việc ký kết này nhằm đẩy mạnh các công tác trọng tâm đã và đang được HFIC, Sở Giao thông vận tải và các Sở ngành có liên quan triển khai để huy động kịp thời các nguồn vốn và đầu tư hiệu quả cho những dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố trong thời gian tới.  


(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN) 

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố giao hai cơ quan phối hợp trong cung cấp thông tin; huy động quỹ đất, đầu tư phát triển quỹ đất sạch; ứng phó kịp thời nhu cầu nguồn vốn đầu tư công. Đồng thời, hỗ trợ lập đề xuất dự án, phương án tài chính của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thủ tục đầu tư công của nguồn vốn nhà nước tham gia vào các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách hoặc các dự án. 

Theo ông Phạm Phú Quốc, Tổng giám đốc HFIC, hiện ngoài các phương thức đầu tư truyền thống, HFIC đang đẩy mạnh hợp tác với các nhà đầu tư có năng lực để triển khai các dự án hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP); trong đó, tập trung vốn vào các dự án thuộc danh mục đầu tư công được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, các dự án thuộc 7 Chương trình đột phá của thành phố.

Ông Phạm Phú Quốc cho biết, HFIC là một định chế tài chính công chiến lược của thành phố trong việc huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực quan trọng. Giai đoạn 2010-2015, HFIC đã tài trợ tín dụng cho 131 dự án hạ tầng trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư là 14.010 tỷ đồng. Trong đó, có thể kể đến 34 dự án hạ tầng kỹ thuật, 32 dự án y tế, 54 dự án giáo dục và 11 dự án khác.

Đánh giá cao việc hợp tác huy động vốn đầu tư hạ tầng đô thị giữa Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và HFIC, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, HFIC nhanh chóng xây dựng Đề án huy động vốn phục vụ cơ sở hạ tầng của thành phố; trong đó, HFIC cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò là nhà đầu tư chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư mở đường huy động mọi nguồn lực tài chính ngoài nhà nước phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng và các chương trình trọng điểm của thành phố trong thời gian tới./. 

Mỹ Phương 
(TTXVN / Vietnam+)  


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: