Di dời cơ sở cũ: doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng đất

Thứ hai, 27 Tháng 12 2010 07:11 Tuổi Trẻ
In

Các đơn vị phải di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm hoặc theo quy hoạch xây dựng đô thị được xử lý phần đất đang sử dụng tại vị trí cũ để tạo kinh phí cho việc di dời. Quy chế do Thủ tướng vừa ban hành.

Theo đó, doanh nghiệp muốn chuyển mục đích sử dụng đất để tiếp tục đầu tư phải đáp ứng các điều kiện: có chức năng kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư, dự án đầu tư phải phù hợp quy hoạch, có vốn đầu tư thuộc sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm tiền thuê đất, sử dụng đất phải nộp và tổng chi phí đầu tư dự án) và cam kết của tổ chức tín dụng bảo đảm cho vay để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Nếu là liên doanh với đơn vị khác để thực hiện đầu tư dự án thì doanh nghiệp di dời phải có vốn góp tối thiểu 26% trong vốn điều lệ của liên doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải di dời chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc nhận tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (sử dụng vào mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh).

Nếu doanh nghiệp bị thu hồi đất hoặc phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tiền bồi thường và tiền thu được sau khi bán đất sẽ được chi trả cho những chi phí đo vẽ nhà, đất, xác định, thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, chi phí di dời như tháo dỡ, vận chuyển lắp đặt máy móc, thiết bị, hỗ trợ để di dời các hộ dân ở tại vị trí cũ (nếu có)...

Đối với các cơ sở ngoài công lập, tổ chức và doanh nghiệp không có vốn nhà nước thì vị trí đất cũ được sử dụng như sau:

Nếu là đất được giao có thu tiền sử dụng đất hoặc do chuyển nhượng thì đơn vị di dời được quyết định việc chuyển nhượng hay chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định và toàn quyền sử dụng nguồn thu được từ vị trí đất này để phục vụ mục đích di dời.

Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, được miễn tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thì cơ sở di dời được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất hàng năm (đối với đơn vị trong nước) hoặc thuê đất trả tiền hằng năm hoặc trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (đối với đơn vị nước ngoài) để thực hiện dự án tại vị trí cũ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất để xây nhà ở để bán hoặc cho thuê thì phải nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nếu đất bị Nhà nước thu hồi hoặc doanh nghiệp trả lại đất cho Nhà nước thì được bồi thường theo quy định.

K.YÊN


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: