3@Stratton

Thứ hai, 10 Tháng 8 2009 00:36 ONG&ONG
In

- Địa điểm : Singapore
- Thiết kế : ONG & ONG
- Chủ đầu tư : Fairview Developments Pte Ltd
- Kết cấu : JHA Partnership
- Cơ khí & điện : Mott MacDonald Pte Ltd
- Giám sát chất lượng : CCL Chartered Surveyors Pte Ltd
- Nhà thầu chính : Vantage Building Contractor Pte Ltd


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: