Ashui.com

Friday
Oct 07th
Home Home Videos

 
 
 
  Top - Show / TV
 
 
 

 
Phỏng vấn bà Đỗ Minh Huyền, chuyên gia đô thị UN-HABITAT, về Chỉ số đô thị (Info TV)
 
 
 
 
Full Screen
Report
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
Date :29 Tháng 2 2012
Views :10364
Votes :0 Rating :0
Vote it:
 
Info TV interviewed Ms. Do Minh Huyen - UN-HABITAT Urban Specialist about Vietnamese Urban Indicators
Tags:
Embed:
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
 Videos in "Show / TV" category
Cái nhìn đa chiều về khu kinh tế mở Chu Lai
Video clip about Chu Lai economic zone with multidimensional viewpoint, which was used in UN-HABITAT Vietnam\'s Leadership Training Workshops. (UN-HAB...
Vai trò của Người lãnh đạo trong phát triển thành phố, bài học từ Hội An
Video clip about Vision of Hoi An, was used in UN-HABITAT Vietnam\'s Leadership Training Workshops. (UN-HABITAT thực hiện)
Phỏng vấn TS Nguyễn Quang, đại diện UN-HABITAT, về vấn đề \"Thành phố và Biến đổi khí hậu\" (VTC)
Interview Habitat Programme Manager Dr Nguyen Quang about Cities and Climate Change.
Phỏng vấn và Đỗ Minh HUyền, chuyên gia đô thị UN-HABITAT, về Đô thị hóa ở Việt Nam (Info TV)
Info TV interviewed Ms Do Minh Huyen UN-HABITAT urban specialist about Urbanization in Vietnam.
Phỏng vấn bà Đỗ Minh Huyền, chuyên gia đô thị UN-HABITAT, về Chỉ số đô thị (Info TV)
Info TV interviewed Ms. Do Minh Huyen - UN-HABITAT Urban Specialist about Vietnamese Urban Indicators
Phỏng vấn tiến sĩ Claudio Acioly, Trưởng ban chính sách của UN-HABITAT về Chỉ số Nhà ở
Interview Dr. Claudio Acioly (UN-HABITAT) about Housing Indicators. (infoTV)
Sự cần thiết của Chỉ số Nhà ở trong nên kinh tế thị trường (VNA)
Reportage on the need of housing indicators with Vietnamese housing market
Những thành phố hoang của Trung Quốc - Hậu quả của bong bóng bất động sản
Phóng sự về những thành phố bỏ hoang ở Trung Quốc - Hậu quả của bong bóng Bất động sản. (Dịch và lồng phụ đề: ...
Cư dân đô thị
Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phát triển nhà ở. (UN-Habitat)
PPJ - Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội - 3
Ngày 26/11, Thường trực Chính phủ đã nghe và cơ bản đồng ý với các đề xuất của Ban Chỉ đạo Nhà nước về quy ho...
 
 
Jump to: / 2