Ashui.com

Tuesday
May 18th
Home Tin tức Lịch sự kiện
Events Calendar
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Tìm kiếm Jump to month
Hội thảo "Mưu tìm mô hình quy hoạch và phát triển bền vững TP Hội An" In

Đề tài: Thành phố Hội An – Mối liên kết giữa đa dạng sinh học và văn hóa cùng nhiệm vụ Quy hoạch sinh thái bền vững.

Cơ quan chủ trì và đơn vị tài trợ:
Hội thảo do UBND Thành phố Hội An chủ trì với sự đồng thuận của Chính quyền tỉnh Quảng Nam và sự ủng hộ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt nam cùng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Việt Nam.
Hội thảo nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Tài chính Việt Nam cùng đơn vị tham gia đồng tổ chức: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Qũy Phát triển bền vững (Foundation of the Future).

Phụ trách truyền thông và công tác tổ chức: Công ty TNHH VIG Dịch vụ Cộng đồng

Bảo trợ thông tin: Ashui.com và Trang thông tin đầu tư TOINVEST.VN

Cơ sở và mục tiêu hội thảo:
Thiết lập cơ sở khoa học làm nền tảng và thu thập ý kiến đóng góp cho công tác điều chỉnh quy hoạch thành phố Hội An theo mô hình sinh thái đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại hai địa danh Cù Lao Chàm và Hội An mở rộng, song song với khái niệm Hành lang di sản biển kết nối giữa Cù Lao Chàm và phố cổ Hội An.

Mục đích hội thảo:
Mục đích chính của Chương trình Hội thảo Quốc tế là quy tụ một mạng lưới nguồn nhân lực đa ngành gồm nhiều cá nhân và chuyên gia, những người giữ vai trò chia sẻ, trao đổi tầm nhìn và viễn cảnh tương lai trong công cuộc tìm kiếm một mô hình phát triển bền vững mới cho hai Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và Hành lang di sản biển nối liền hai di sản này. Điều này không có nghĩa rằng hội thảo chỉ hướng tới mục đích khoa học mà còn mang tầm cỡ một dự án phát triển thiết thực về kiến trúc, quy hoạch và phát triển nói chung.

Location: Thành phố Hội An
Contact: (+84) 4.2220 8896 - 2220 9119
Website: http://hoianecocity.com.vn

Back