Hội thảo ”Góp ý Dự thảo Luật Thuế Tài nguyên và Dự thảo Luật Thuế Nhà, đất”

Thứ ba, 11 Tháng 8 2009 10:51
In

Trong khuôn khổ hoạt động xây dựng pháp luật, Chi nhánh VCCI tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tổ chức Hội thảo ”Góp ý Dự thảo Luật Thuế Tài nguyên và Dự thảo Luật Thuế Nhà, đất”.

Dưới sự chủ trì của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, VCCI cùng với sự tham gia trao đổi, thảo luận của các nhà nghiên cứu, lý luận, các cơ quan quản lý, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, Hội thảo sẽ thu thập, tổng hợp các ý kiến, đề xuất về phương hướng và giải pháp góp phần hoàn thiện hai Dự thảo. 

Chính sách thuế nhà, đất và thuế tài nguyên hiện nay đang được thực hiện theo Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 31/07/1992, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 19/05/1994 và Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 1998); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 2008).

Quá trình thực hiện các quy định pháp luật trên đã góp phần tăng cường quản lý của Nhà nước đối với việc sử dụng đất tiết kiệm phù hợp với pháp luật về đất đai cũng như thể hiện vai trò sở hữu Nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các chính sách hiện hành về thuế nhà, đất và thuế tài nguyên đã bộc lộ một số hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện trong công tác tăng cường quản lý Nhà nước đối với nhà, đất, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất có hiệu quả và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển; đảm bảo việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường đối với nguồn tài nguyên của đất nước nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

(Theo Diễn đàn Doanh nghiệp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: