Tạp chí Kiến trúc Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Thứ năm, 31 Tháng 12 2009 09:00
In

Ngày 31/12/2009, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị - Nông thôn, Bộ Xây dựng) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. 

15 năm với một đời người là khoảng thời gian dài. 15 năm với một tạp chí chuyên ngành về kiến trúc, xây dựng thì chưa hẳn là nhiều. Tuy nhiên, ra đời trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống kiến trúc xây dựng phát triển gấp gáp và sâu rộng theo xu thế phát triển và hội nhập thì 15 năm ấy, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (TCKTVN) đã đi một chặng đường đầy ý nghĩa với những nỗ lực đáng ghi nhận trong vai trò là cơ quan ngôn luận chuyên ngành Kiến trúc của Bộ Xây dựng.

Tạp chí KTVN  có chức năng nghiên cứu lý luận, phê bình, thông tin về các lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc, quy hoạch, quản lý đô thị, hành nghề, đào tạo kiến trúc sư, định hướng sáng tác cho kiến trúc sư theo đường lối của Đảng, luật pháp và Nhà nước, giới thiệu những ứng dụng khoa học kỹ thuật và vật liệu công nghệ mới trong sáng tạo kiến trúc của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Không ngừng  phát triển, từ thời điểm mới bắt đầu chỉ xuất bản 3 tháng 1 số với số lượng ấn bản chưa đáng kể, thì đến nay Tạp chí đã được thực hiện đều đặn mỗi tháng 1 số với lượng ấn bản phát hành trải rộng trên cả 3 miền của đất nước. Năm 2009, TCKTVN đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những đóng góp của mình.

Với 15 năm đổi mới và phát triển cùng với nhịp đập của đời sống đô thị, tuy đã vượt qua với nhiều thắng lợi nhưng cũng có thể coi đây mới chỉ là một chặng đường đầu tiên để bước tiếp một chặng đường phát triển mới.

Việt Khang - ảnh : Minh Tuấn (MOC), Hoàng Phương (TCKTVN) 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: