TPHCM: Thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị

Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 12:01 Báo Xây dựng
In

Nhằm kiện toàn lại các Ban Quản lý chuyên ngành theo quy định, UBND TP Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở tách chức năng quản lý dự án của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố và hợp nhất với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải).

Ban Quản lý có chức năng làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị (cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị) và các dự án khác sử dụng vốn ngân sách, vốn Nhà nước ngoài ngân sách khi được giao.

Bên cạnh đó, thành phố quyết định ủy quyền cho Sở Xây dựng giúp UBND thành phố theo dõi, quản lý hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trực thuộc UBND thành phố, trừ nội dung nhân sự lãnh đạo Ban và các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài. Thời gian ủy quyền là 5 năm.

(Báo Xây dựng)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: