Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Ban tổ chức


Đơn vị tổ chức: 

Bảo trợ thông tin và hỗ trợ tổ chức: 

Liên hệ Ban tổ chức: 

Ban Văn hóa và Báo Chí, Đại sứ quán Đan Mạch
19 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel. (4) 8 231 888 (ext.223)
Email: kimquy@um.dk