Ban Tổ chức

Đơn vị tổ chức:
Đại sứ quán Đan Mạch
Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa (CDEF)

Hỗ trợ tổ chức: 
Ashui.com (Ashui Vietnam Corporation)

Bảo trợ thông tin: 
Báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam)

Liên hệ Ban tổ chức: 
Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa, Đại sứ quán Đan Mạch
Tầng 7, BIDV Tower
194 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel.+84(4) 3 823 1888
Email: tainangnhiepanh@gmail.com