Triển lãm

Tại Hà Nội:
- Địa điểm : Nhà Sàn Collective – 24 Lý Quốc Sư, Quận Hoàn Kiếm.
- Thời gian: từ 13/11 – 19/11/2014 (9h-17h hàng ngày)
- Khai mạc: 16h ngày 13/11/2014 (thứ Năm)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
- Địa điểm : Sao La – Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố – 97 Phó Đức Chính, Quận 1.
- Thời gian: từ 14/11 – 21/11/2014 (9h-17h hàng ngày)