100 – Sự tàn phá của con người


  • Địa điểm chụp: Kon Tum
  • Thời gian chụp: 10-3-2014